PERIMED

PERIMED ПЕРИМЕД

 

Прахов рентгенов дифрактометър (Empyrean -  Malvern Panalytical)

Източник: https://www.malvernpanalytical.com/

Спецификации:

 • Рентгеново лъчение - Cu (1.5406 Å) и Co (1.7902 Å);
 • Сменяеми приставки, които позволяват изследвания в режим на отражение, трансмия, микродифракция, при висока температура и др.;
 •  

Приложения

 • Качествен и количествен анализ;
 • SAXS (Small angle x-ray scattering);
 • Микродифракция;
 • Измервания при различна температура

Диференциален сканиращ калориметър (Discovery DSC 250 - TA Instruments)

Източник: https://www.tainstruments.com/

Характеристики

 • Работен температурен обхват - от -120 оC до 450 оC
 • Необходимо количество проба - от 1 до 10 mg.
 • Работна атмосфера - въздух, аргон, азот и др.
 •  

Приложения

 •  

 

Изотермален титрувален калориметър (Affinity ITC - TA Instruments)

Източник: https://www.tainstruments.com/

Спецификации:

 • Обем на реакционната клетка - 190 ul (Low volume, цилиндрична, 24K Gold/Hastelloy), обем на спринцовката - 250 ul (0.01 ul минимален обем на инжектиране);
 • Температурен обхват на работа - от 2 до 80 оC;
 • Обхват на  измерваната топлина - 0.04 uJ (Min) и 5000 uJ (Max)

Приложения:

 •  

 

 

Апарат за измерване на повърхност и големина на пори на микро и мезопорести материали (3 Flex Surface Characterization Analyzer - Micromeritics)

Източник: https://www.micromeritics.com/

 

Приложения

 

 

Апарат за ултра чиста вода (Adrona Q-front)

 

 

 

Източник: https://www.malvernpanalytical.com/

 

Спецификации:

 • Рентгеново лъчение - Cu (1.5406 Å) и Co (1.7902 Å);
 • Сменяеми приставки, които позволяват изследвания в режим на отражение, трансмия, микродифракция, при висока температура и др.;
 •  

Приложения

 • Качествен и количествен анализ;
 • SAXS (Small angle x-ray scattering);
 • Микродифракция;
 • Измервания при различна температура