Xимичен анализ

Ръководител

доц. д-р Надежда Лихарева

Апаратура

  • Атомноабсорбционен анализ - Perkin Elmer 3030

Цени на анализи и услуги