Подготовка на проби и препарати за анализ

•Рязане

•Шлифоване

•Полиране

•Трошене

•Смилане

•Сепариране