Годишни отчети

ПРАВИЛНИК за устройството, дейността и управлението на Института по минералогия и кристалография “Акад. Ив. Костов”

Заповеди на директора на ИМК

Документи за атестация обхващаща периода 2018-2020 г. - Карта 1 и Карта 2

Форми бланки на ИМК-БАН (бланка на ИМК, Заявление за отпуск и др.)

Документи достъпни само за служители на ИМК-БАН

Материали ОСУ


 

Годишните отчети на ИМК се публикуват на английски език, като всеки от тях включва:

  • Въведение, представящо най-важните научни и научно-приложни постижения;
  • Кратки резюмета на резултатите от проведените изследвания;
  • Списък на публикациите и докладите през съответната година.

Годишен отчет
1/1995

Годишен отчет
2/1996

Годишен отчет
3/1997

Годишен отчет
4/1998

Годишен отчет
5/1999

Годишен отчет
6/2000

Годишен отчет
7/2001

Годишен отчет
8/2002

Годишен отчет
9/2003

Годишен отчет
10/2004

Годишен отчет
11/2005

Годишен отчет
12/2006


Годишен отчет
13/2007


Годишен отчет
14/2008

Годишен отчет
15/2009
Годишен отчет
16/2010

Годишен отчет
17/2011
 

Годишен отчет
18/2012
EPUB формат

 
Годишен отчет 19/2013 г.
EPUB формат
 
 
 
EPUB формат


Annual Report IMC 2015

Годишен отчет
21/2015

Годишен отчет
22/2016

 
 

Годишен отчет
24/2018


Годишен отчет
25/2019

Годишен отчет
26/2020