Заповеди на директора на ИМК

Заповеди на директора на ИМК-БАН 

Достъпът  до документите е  е ограничен. Документите са достъпни само от IP адресите на ИМК-БАН.

 

3. На 29.09.2016 ще се проведе научен семинар в две части: 

  • от 10:00 Предзащита на асистент Тотка Тодорова  заповед 271_O-09
  • от 11:00 Представяне на разултатите на докторант Христина Сбиркова, получиле сте заповед №270 РД 09.

2. Заповед 88RD/09 15.02.2016 (забележка: Изготвяне на "Годишник за 2015 г.").

1. Научен семинар за предварителна защита на дисертационния труд на докторанта Свилен Мирославов Гечев на тема „Израстване и окачествяване на кристали на смесени алкалоземни – редкоземни флуоридни системи с широк спектър на приложение”.