Документи достъпни само за служители на ИМК-БАН

  • Печат

 

Документи достъпни само за служители на ИМК-БАН

  1. Научен план 2020-2022г. 
  2. Научен план 2017-2020 г.
  3. Научен план 2014-2016 г.   като www страница    като  pdf
  4. Научен план 2012-2014 г.   като www страница    като  pdf
  5. Научен план 2009-2011 г..
  6.  Вътрешни правила за осъществяване на  предварителния контрол в ИМК-БАН
Приложение  1.  Предложение за поемане на финансово задължение 
 
Приложение  2.   КОНТРОЛЕН ЛИСТ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА РАЗХОДИ 
 
Приложение  3.   РЕГИСТЪР НА ФИНАСОВИЯ КОНТРОЛЬОР
 
 
Вътрешни  Правилници и  нормативни документи  на ИМК -БАН 
 
 
dokumenti/admin_IMC/Vatreshni_pravila_predvaritelen_kontrol.pdf
dokumenti/admin_IMC/Vatreshni_pravila_rabotna_zaplata.pdf
dokumenti/admin_IMC/Pravinik_vatreshen_trudov_red.pdf
dokumenti/admin_IMC/Sporazumenie_trudovi_vaznagrazdeniq_BAS.pdf
dokumenti/admin_IMC/Pravila_podbor_naznachavane_BAS.pdf
dokumenti/admin_IMC/Pravilnik_biblioteka.pdf
dokumenti/admin_IMC/Pravilnik_centar_inovacii_BAS.pdf
dokumenti/admin_IMC/Pravilnik_dejnost_upravlenie.pdf
dokumenti/admin_IMC/Pravilnik_eksploataciq_oborudvane.pdf
dokumenti/admin_IMC/Pravilnik_evropejska_harta.pdf
dokumenti/admin_IMC/Pravilnik_geokolekcii.pdf
dokumenti/admin_IMC/Pravilnik_predvaritelen_kontrol.pdf
dokumenti/admin_IMC/Metodika_atestaviq.pdf
dokumenti/admin_IMC/Strategiq_IMC.pdf
dokumenti/admin_IMC/Strategiq_BAS.pdf
 
 
 
ПРОТОКОЛИ ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА УЧЕНИТЕ НА ИМК-БАН (от 2004 г.)  Протоколи на ОСУ ИМК
 
22.01.2021г.  запис  звук: наличен ( без линк)
 
 
 
Документи по  т. 2  за ОБЩО СЪБРАНИЕ НА УЧЕНИТЕ НА ИМК-БАН 19 ЯНУАРИ 2018 г.:

Документи по предварителна защита на Руси Русев дисератция , автореферат