Полезни връзки

 

НОВО !!! ТУК можете да запазите час за ползване на апаратурата в ИМК-БАН

 

Атестационна карта 1 (Групи I и II, проф., доц., гл. ас., ас., доктор

Атестационна карта 2 (Групи III и VI, научно технически и административни длъжности)

Списък на персонала на ИМК-БАН, подлежащ на атестация за периода 2010-2013 г.

МЕТОДИКА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА АТЕСТАЦИЯ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В БАН
Приета от ОС на БАН на 15.07.2013 г. MSWord format и  PDF format

 Форми бланки на ИМК-БАН (бланка на ИМК, Заявление за отпуск и др.) 

ТЕЛЕФОНЕН УКАЗАТЕЛ на ИМК

 

 

ЕЛЕКТРОННА ПОЩА на ИМК (WEBMAIL)  Ново - New 

Българска Академия на науките

Министерството на Образованието, Младежта и Науката

Фонд Научни изследвания - Внимание  фондът е на  три страници 

актуална (нова ? ):  http://fni.bg/

актуална  (предишна?) : www.bulfund.com

предишна  2:  http://www.nsfb.net/

Изпълнителната Агенция за насърчаване на малките и средните предприятия

Horizon 2020

7th EU-Framework Programme for Research and Technological Development (FP7)

 

Българско минералогическо дружество (БМД) 

Българско кристалографско дружество (БКД) 

Българско геологическо дружество 

Съюз на химиците в България

International Mineralogical Association (IMA) 

European Mineralogical Union (EMU) 

International Union of Crystallography (IUCr) 

International Union of Geological Sciences (IUGS) 

International Association on the Genesis of Ore Deposits (IAGOG) 

International Natural Zeolite Association (INZA)

 


 Бивши колеги в ИМК (ЦЛМК) 


Информация за недобросъвестни издателства и списания (стаия в Science: Who's Afraid of Peer Review? Science 4 October 2013:  vol. 342  no. 6154  pp. 60-65   DOI: 10.1126/science.342.6154.60 )

AKA: Beall’s List:

Potential, possible, or probable predatory scholarly open-access publishers;
Potential, possible, or probable predatory scholarly open-access journals.

 невалидна 


| Mindat.org |American Mineralogist Crystal Structure Database | WWW-MINCRYST | Mineralogy Database | Geology.com | Crystal Lattice*Structures | Bilbao Crystallographic Server | Complete Information Guide to Minerals | X-Ray WWW Server | Electron Microscope and Microscopy Websites for SEM, TEM, and EDX ... | Periodic Table of elements (with X-Ray properties) | Scopus