Покажи брой 
Заглавие Автор Посещения
Публична защита на дисертационен труд на Красимир Ст. Косев Написана от Super User 38
Научен семинар за предварителна защита на докторант В. Дюлгеров, 20.12.2016г. Написана от Super User 35
ПОКАНА ЗА ИЗБОР НА АСОЦИИРАНИ ПАРТНЬОРИ Написана от Super User 228
Предварителна защита на дисертационния труд на докторанта Тотка Тодорова, семинар за отчисление с право на защита на Христина Сбиркова Написана от Super User 60
Хоризонт 2020 01awgust2015 Написана от Super User 48
Заседание на Научен Съвет на ИМК 16.06.2016 г. Написана от Super User 148
заседание на НС 05 04 2016 Написана от Super User 148
нови проекти с Чешка академия на науките 2016 Написана от Super User 200
На 12.02.2016 г., 14.00 ч. заседание на Научния Съвет на ИМК-БАН Написана от Super User 157
Програма за подпомагане на младите учени в БАН Срещата ще се състои на 12.02.2016 Написана от Super User 84
Общото събрание на учените, 27.01.2016г. от 11.00 ч. Написана от Super User 111
Дневен ред на 49-то заседание на VI-то ОС на БАН 17.12.2015 Написана от Super User 169
информационен ден за дейностите по Мария Кюри по Х2020 Написана от Super User 98
На 02.12.2015 г. от 14.00 ч. в ще се проведе Общото събрание на учените на ИМК Написана от Shivachev Boris 101
Лекции Написана от Super User 208
На 27 10 2015 Написана от Super User 186
научен семинар за обсъждане на изпълнението на научната и образователна програма и готовността на гл. ас. Красимир Косев за защита на дисертация за придобиване на научната и образователна степен "Доктор" Написана от Shivachev Boris 176
заседание на Общото събрание на учените в ИМК-БАН Написана от Super User 214
Общото събрание на учените в ИМК Написана от Super User 139
Заседание на Научния съвет на ИМК на 13.01.2015 г. (вторник) Написана от Super User 316