Покажи брой 
Заглавие Автор Посещения
Научен семинар за предварителна защита на докторант В. Дюлгеров, 20.12.2016г. Написана от Super User 14
ПОКАНА ЗА ИЗБОР НА АСОЦИИРАНИ ПАРТНЬОРИ Написана от Super User 149
Предварителна защита на дисертационния труд на докторанта Тотка Тодорова, семинар за отчисление с право на защита на Христина Сбиркова Написана от Super User 41
Хоризонт 2020 01awgust2015 Написана от Super User 29
Заседание на Научен Съвет на ИМК 16.06.2016 г. Написана от Super User 119
заседание на НС 05 04 2016 Написана от Super User 125
нови проекти с Чешка академия на науките 2016 Написана от Super User 159
На 12.02.2016 г., 14.00 ч. заседание на Научния Съвет на ИМК-БАН Написана от Super User 136
Програма за подпомагане на младите учени в БАН Срещата ще се състои на 12.02.2016 Написана от Super User 62
Общото събрание на учените, 27.01.2016г. от 11.00 ч. Написана от Super User 89
Дневен ред на 49-то заседание на VI-то ОС на БАН 17.12.2015 Написана от Super User 147
информационен ден за дейностите по Мария Кюри по Х2020 Написана от Super User 80
На 02.12.2015 г. от 14.00 ч. в ще се проведе Общото събрание на учените на ИМК Написана от Shivachev Boris 84
Лекции Написана от Super User 183
На 27 10 2015 Написана от Super User 168
научен семинар за обсъждане на изпълнението на научната и образователна програма и готовността на гл. ас. Красимир Косев за защита на дисертация за придобиване на научната и образователна степен "Доктор" Написана от Shivachev Boris 148
заседание на Общото събрание на учените в ИМК-БАН Написана от Super User 186
Общото събрание на учените в ИМК Написана от Super User 121
Заседание на Научния съвет на ИМК на 13.01.2015 г. (вторник) Написана от Super User 291
Резултатите по проект: „Проучване на състав, структура, свойствата и начин на получаване на жълтите павета в София” Написана от Super User 373