Покажи брой 
Заглавие Автор Посещения
Научен семинар за предварителна защита на докторант В. Дюлгеров, 20.12.2016г. Написана от Super User 30
ПОКАНА ЗА ИЗБОР НА АСОЦИИРАНИ ПАРТНЬОРИ Написана от Super User 208
Предварителна защита на дисертационния труд на докторанта Тотка Тодорова, семинар за отчисление с право на защита на Христина Сбиркова Написана от Super User 57
Хоризонт 2020 01awgust2015 Написана от Super User 44
Заседание на Научен Съвет на ИМК 16.06.2016 г. Написана от Super User 144
заседание на НС 05 04 2016 Написана от Super User 143
нови проекти с Чешка академия на науките 2016 Написана от Super User 193
На 12.02.2016 г., 14.00 ч. заседание на Научния Съвет на ИМК-БАН Написана от Super User 150
Програма за подпомагане на младите учени в БАН Срещата ще се състои на 12.02.2016 Написана от Super User 81
Общото събрание на учените, 27.01.2016г. от 11.00 ч. Написана от Super User 105
Дневен ред на 49-то заседание на VI-то ОС на БАН 17.12.2015 Написана от Super User 160
информационен ден за дейностите по Мария Кюри по Х2020 Написана от Super User 93
На 02.12.2015 г. от 14.00 ч. в ще се проведе Общото събрание на учените на ИМК Написана от Shivachev Boris 96
Лекции Написана от Super User 199
На 27 10 2015 Написана от Super User 183
научен семинар за обсъждане на изпълнението на научната и образователна програма и готовността на гл. ас. Красимир Косев за защита на дисертация за придобиване на научната и образователна степен "Доктор" Написана от Shivachev Boris 169
заседание на Общото събрание на учените в ИМК-БАН Написана от Super User 208
Общото събрание на учените в ИМК Написана от Super User 133
Заседание на Научния съвет на ИМК на 13.01.2015 г. (вторник) Написана от Super User 309
Резултатите по проект: „Проучване на състав, структура, свойствата и начин на получаване на жълтите павета в София” Написана от Super User 421