Покажи брой 
Заглавие Автор Посещения
Презентация на тема Геополимери - състав, структура, свойства, д-р Александър Николов Написана от Super User 0
Публична защита на дисертационен труд на Лилия Владимирова Цветанова Написана от Super User 63
Публична защита на дисертационен труд на Борислав Живков Барбов Написана от Super User 100
Публична защита на дисертационен труд на Красимир Ст. Косев Написана от Super User 152
Научен семинар за предварителна защита на докторант В. Дюлгеров, 20.12.2016г. Написана от Super User 57
ПОКАНА ЗА ИЗБОР НА АСОЦИИРАНИ ПАРТНЬОРИ Написана от Super User 280
Предварителна защита на дисертационния труд на докторанта Тотка Тодорова, семинар за отчисление с право на защита на Христина Сбиркова Написана от Super User 83
Хоризонт 2020 01awgust2015 Написана от Super User 67
Заседание на Научен Съвет на ИМК 16.06.2016 г. Написана от Super User 184
заседание на НС 05 04 2016 Написана от Super User 171
нови проекти с Чешка академия на науките 2016 Написана от Super User 254
На 12.02.2016 г., 14.00 ч. заседание на Научния Съвет на ИМК-БАН Написана от Super User 184
Програма за подпомагане на младите учени в БАН Срещата ще се състои на 12.02.2016 Написана от Super User 103
Общото събрание на учените, 27.01.2016г. от 11.00 ч. Написана от Super User 133
Дневен ред на 49-то заседание на VI-то ОС на БАН 17.12.2015 Написана от Super User 192
информационен ден за дейностите по Мария Кюри по Х2020 Написана от Super User 126
На 02.12.2015 г. от 14.00 ч. в ще се проведе Общото събрание на учените на ИМК Написана от Shivachev Boris 133
Лекции Написана от Super User 239
На 27 10 2015 Написана от Super User 212
научен семинар за обсъждане на изпълнението на научната и образователна програма и готовността на гл. ас. Красимир Косев за защита на дисертация за придобиване на научната и образователна степен "Доктор" Написана от Shivachev Boris 210