Покажи брой 
Заглавие Автор Посещения
Публична защита на дисертационен труд на Лилия Владимирова Цветанова Написана от Super User 5
Публична защита на дисертационен труд на Борислав Живков Барбов Написана от Super User 9
Публична защита на дисертационен труд на Красимир Ст. Косев Написана от Super User 109
Научен семинар за предварителна защита на докторант В. Дюлгеров, 20.12.2016г. Написана от Super User 43
ПОКАНА ЗА ИЗБОР НА АСОЦИИРАНИ ПАРТНЬОРИ Написана от Super User 248
Предварителна защита на дисертационния труд на докторанта Тотка Тодорова, семинар за отчисление с право на защита на Христина Сбиркова Написана от Super User 72
Хоризонт 2020 01awgust2015 Написана от Super User 57
Заседание на Научен Съвет на ИМК 16.06.2016 г. Написана от Super User 164
заседание на НС 05 04 2016 Написана от Super User 158
нови проекти с Чешка академия на науките 2016 Написана от Super User 229
На 12.02.2016 г., 14.00 ч. заседание на Научния Съвет на ИМК-БАН Написана от Super User 170
Програма за подпомагане на младите учени в БАН Срещата ще се състои на 12.02.2016 Написана от Super User 93
Общото събрание на учените, 27.01.2016г. от 11.00 ч. Написана от Super User 121
Дневен ред на 49-то заседание на VI-то ОС на БАН 17.12.2015 Написана от Super User 183
информационен ден за дейностите по Мария Кюри по Х2020 Написана от Super User 113
На 02.12.2015 г. от 14.00 ч. в ще се проведе Общото събрание на учените на ИМК Написана от Shivachev Boris 116
Лекции Написана от Super User 219
На 27 10 2015 Написана от Super User 199
научен семинар за обсъждане на изпълнението на научната и образователна програма и готовността на гл. ас. Красимир Косев за защита на дисертация за придобиване на научната и образователна степен "Доктор" Написана от Shivachev Boris 190
заседание на Общото събрание на учените в ИМК-БАН Написана от Super User 224