Предварителна защита на дисертационния труд на докторанта на самостоятелна подготовка Валентин Йорданов Ганев

  • Печат

На 08.10.2013 г., въз основа на заповед № 351 РД-09 от 01.10.2013 г. на директора на ИМК „Акад. И. Костов” – доц. д-р Желязко Дамянов се проведе научен семинар на Института за предварителна защита на дисертационния труд на докторанта на самостоятелна подготовка Валентин Йорданов Ганев на тема „LA-ICP-MS аналитичен подход за изотопни изследвания на твърдофазни геоложки обекти”.