Заседание на НС на ИМК, което ще се проведе на 10. 01. 2013 г. (петък) от 11.00 ч.

Уважаеми членове на НС свиква се заседание на НС на ИМК,
което ще се проведе на 10. 01. 2013 г. (петък) от 11.00 ч. в Заседателната зала на ИМК
Дневен ред:
1. Отчет по проект с Геологически институт на Колския научен център към Руската Академия на науките (р-л доц. М. Тарасов)
2. Отчет по проект с Институт по геохимия и аналитическа химия „В. И. Вернадски” (ГЕОХИ)към Руската Академия на науките (р-л проф. О. Петров).
3.  Разни

С уважение О.Петров