Заседание на НС на ИМК, което ще се проведе на 10. 01. 2013 г. (петък) от 11.00 ч.

  • Печат

Уважаеми членове на НС свиква се заседание на НС на ИМК,
което ще се проведе на 10. 01. 2013 г. (петък) от 11.00 ч. в Заседателната зала на ИМК
Дневен ред:
1. Отчет по проект с Геологически институт на Колския научен център към Руската Академия на науките (р-л доц. М. Тарасов)
2. Отчет по проект с Институт по геохимия и аналитическа химия „В. И. Вернадски” (ГЕОХИ)към Руската Академия на науките (р-л проф. О. Петров).
3.  Разни

С уважение О.Петров