Съвместно заседание на Научния съвет и Общото събрание на ИМК за приемане Годишен отчет на 29 януари 2014

На 30 януари 2014 от  15,00 ч. ще се проведе съвместно заседание на Научния съвет и Общото събрание на ИМК

Дневен ред

1. Приемане на годишен отчет на ИМК за  2013 г.  (съгласно заповед 11РД-09/13,01,2014)

2. Промени на състава на Научния съвет

Директор на  ИМК

Председател на НС на ИМК

Председател на ОСУ на ИМК