Европейска нощ на учените, 26 септември (петък) 2014г.

 Европейска нощ на учените, 26 септември (петък) 2014г.

 

Европейска нощ на учените, 26 септември (петък) 2014г.

БАН - Централна сграда, Вечер на талантите на учените 19:00 до 21:00

Международната година на кристалографията. 
Представя: доц. д-р Росица Николова, председател на УС на Българското кристалографско дружество и ръководител на Лаборатория по рентгеноструктурен анализ в Института по минералогия и кристалография „Акад. Иван Костов” на БАН

Изложба „Тайните на кристалите”. Представят: Институт по минералогия и кристалография „Акад. Иван Костов” и Национален природонаучен музей на БАН

Зона за експерименти и демонстрации "Експлораториум"
Шатри в двора на Британски съвет - на ъгъла на ул. Кракра и ул. Оборище (до Докторската градина)
доц. д-р Росица Титоренкова. Кристално и химично – какви кристали може да забърка един химик и какво ще изкристализира от този експеримент?

Русенски университет (зала 2.203)

Научно кафене "Кристалографията в научния дебат". Научни съобщения за приложението на кристалографията в различни сфери на социалната практика. Специално участие на д-р Милен Кадийски от Института по минералогия и кристалография към БАН.

Стара Загора Регионална библиотека “Захарий Княжески”
18:20 Лектория "Зеолитите – кристали с уникални свойства" – доц. Юри Кълвачев, Институт по минералогия и кристалография "Акад. Иван Костов" – БАН