Заседание на Научния съвет на ИМК на 13.01.2015 г. (вторник)

Уважаеми членове на НС на ИМК,

Ще се проведе заседание на Научния съвет на ИМК на 13.01.2015 г. (вторник)
от 14.00 ч. при следния дневен ред:

1. Приемане на тема на дисертация и научен ръководител на редовен докторант Димитър Василев
ТЕМА: Структурни характеристики на биологичен апатит изследвани с вибрационна (микро-инфрачервена и Раманова) спектроскопия
Ръководител: доц. д-р Росица Титоренкова

2. Утвърждаване на индивидуален план на обучение на редовен докторант Димитър Василев

3. Разни

С уважение
Огнян Петров