Заседание на Научния съвет на ИМК на 13.01.2015 г. (вторник)

  • Печат

Уважаеми членове на НС на ИМК,

Ще се проведе заседание на Научния съвет на ИМК на 13.01.2015 г. (вторник)
от 14.00 ч. при следния дневен ред:

1. Приемане на тема на дисертация и научен ръководител на редовен докторант Димитър Василев
ТЕМА: Структурни характеристики на биологичен апатит изследвани с вибрационна (микро-инфрачервена и Раманова) спектроскопия
Ръководител: доц. д-р Росица Титоренкова

2. Утвърждаване на индивидуален план на обучение на редовен докторант Димитър Василев

3. Разни

С уважение
Огнян Петров