научен семинар за обсъждане на изпълнението на научната и образователна програма и готовността на гл. ас. Красимир Косев за защита на дисертация за придобиване на научната и образователна степен "Доктор"

На  18 юни 2015 г. (четвъртък) от  15:00 часа в заседателната зала на ИМК-БАН ще се проведе научен семинар за обсъждане на  изпълнението на  научната и  образователна програма и готовността на гл. ас. Красимир Косев за защита на дисертация за  придобиване на  научната и образователна степен "Доктор". 

Поканват се всички желаещи.