На 27 10 2015

 

На 27.10.2015 г. (вторник) от 15.00 ч. в Заседателната зала на ИМК-БАН ще се проведе заседание на Общото събрание на учените в ИМК-БАН със следния дневен ред:

1. Представяне и обсъждане на кандидатите в обявената от УС на БАН процедура за избор на Директор на ИМК-БАН
2. Тайно гласуване по обявената процедура за избор на Директор на ИМК-БАН
Председател на ОСУ в ИМК
 
 
2015-2019
 
на Проф. д-р Росица Николова