Лекции

Представянето  ще се състои на 29.10.2015 г. от 11.00 и 12.00ч. в Заседателната зала на Института по минералогия и кристалография  “Акад. Ив.Костов” гр. София, ул. Акад. Г. Бончев, блок 107.  

 


Представянето  ще се състои на 05.11.2015 г. от 10.30 и 11.30ч. в Заседателната зала на Института по минералогия и кристалография  “Акад. Ив.Костов” гр. София, ул. Акад. Г. Бончев, блок 107.