На 02.12.2015 г. от 14.00 ч. в ще се проведе Общото събрание на учените на ИМК

На 02.12.2015 г. (сряда) от 14.00 ч. в Заседателната зала на ИМК ще се проведе заседание на Общото събрание на учените със следния дневен ред:

1. Отчет за дейността на досегашния представител на ИМК в ОС на БАН

2. Избор на представител на ИМК в ОС на БАН

3. Избор на Научен Съвет на ИМК

 

Председател на ОСУ