заседание на НС 05 04 2016

  • Печат

Уважаеми членове на НС на ИМК-БАН,

На 05.04.2016 г. (вторник) в 11.00 ч. в малката заседателна зала № 52 ще се проведе заседание на Научния Съвет на ИМК-БАН 

 при следния

Дневен ред:

1. Разглеждане и утвърждаване на конспект, предложен от доц. д-р Ю. Кълвачев за докторантура съгласно обявения допълнителен конкурс за докторантури в БАН във връзка с неусвоените места за докторанти редовно и задочно обучение за учебната 2015/2016 г.

2. Разглеждане и утвърждаване на конспект, предложен от доц. д-р Н.Петрова за докторантура съгласно обявения допълнителен конкурс за докторантури в БАН във връзка с неусвоените места за докторанти редовно и задочно обучение за учебната 2015/2016 г.

3. Номинация за ежегодна награда „Питагор“ за съществен принос на българските учени и научни колективи за развитието на науката. 

 

Председател на НС на ИМК-БАН

Доц. д-р Михаил Тарасов

Заповед  за ежегодна награда „Питагор“