IPR-Workshop

Покана

за семинар на тема: „ Патентът в подкрепа на интернационализацията на научни продукти. Европейска и международна патентни системи, бази данни с патентна информация“, организиран от Единен център за иновации на БАН и Фондация „Приложни изследвания и комуникации“  

Събитието ще се проведе на 11.06.2019, вторник, в конферентната зала на ЕЦИ-БАН, ул. “Академик Георги Бончев“ бл. 26Б, ет. 1, при следния  

Повече информация тук