Покажи брой 
Заглавие Автор Посещения
Лекции Написана от Super User 674
На 27 10 2015 Написана от Super User 557
научен семинар за обсъждане на изпълнението на научната и образователна програма и готовността на гл. ас. Красимир Косев за защита на дисертация за придобиване на научната и образователна степен "Доктор" Написана от Shivachev Boris 543
заседание на Общото събрание на учените в ИМК-БАН Написана от Super User 542
Общото събрание на учените в ИМК Написана от Super User 401
Заседание на Научния съвет на ИМК на 13.01.2015 г. (вторник) Написана от Super User 622
Резултатите по проект: „Проучване на състав, структура, свойствата и начин на получаване на жълтите павета в София” Написана от Super User 944
Ефект на мобилността върху развитието и реализацията на докторанти, постдокторанти и млади учени Написана от Super User 580
Books october2 Написана от Super User 414
Спиране на вода 23.10.2014 Написана от Shivachev Boris 389
Временен достъп до Всероссийский Институт Научной и Технической Информации Написана от Super User 415
Научен семинар „Редки и разсеяни елементи в България: геоложки, техноложки и екологични аспекти“ – 27.11.2014 г. в НТС - София Написана от Shivachev Boris 719
Заседание на НС на ИМК на 16.10. 2014 г. (четвъртък) Написана от Super User 403
Научен семинар на ИМК за обсъждане на представените от докторантите резултати от изпълнението на научно-образователните им програми Написана от Super User 705
Книги октомври 2014 -1 Написана от Super User 390
Европейска нощ на учените, 26 септември (петък) 2014г. Написана от Shivachev Boris 663
Обявява редовна докторантура Написана от Super User 573
ПРОЕКТ НА НАЦИОНАЛНА ПЪТНА КАРТА ЗА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ИНФРАСТРУКТУРА Написана от Shivachev Boris 685
BooksJuly2014 Написана от Super User 421
Нова страница на Фонд „Научни Изследвания“ Написана от Super User 500