Покажи брой 
Заглавие Автор Посещения
научен семинар за обсъждане на изпълнението на научната и образователна програма и готовността на гл. ас. Красимир Косев за защита на дисертация за придобиване на научната и образователна степен "Доктор" Написана от Shivachev Boris 490
заседание на Общото събрание на учените в ИМК-БАН Написана от Super User 493
Общото събрание на учените в ИМК Написана от Super User 366
Заседание на Научния съвет на ИМК на 13.01.2015 г. (вторник) Написана от Super User 573
Резултатите по проект: „Проучване на състав, структура, свойствата и начин на получаване на жълтите павета в София” Написана от Super User 876
Ефект на мобилността върху развитието и реализацията на докторанти, постдокторанти и млади учени Написана от Super User 536
Books october2 Написана от Super User 378
Спиране на вода 23.10.2014 Написана от Shivachev Boris 341
Временен достъп до Всероссийский Институт Научной и Технической Информации Написана от Super User 371
Научен семинар „Редки и разсеяни елементи в България: геоложки, техноложки и екологични аспекти“ – 27.11.2014 г. в НТС - София Написана от Shivachev Boris 679
Заседание на НС на ИМК на 16.10. 2014 г. (четвъртък) Написана от Super User 359
Научен семинар на ИМК за обсъждане на представените от докторантите резултати от изпълнението на научно-образователните им програми Написана от Super User 653
Книги октомври 2014 -1 Написана от Super User 349
Европейска нощ на учените, 26 септември (петък) 2014г. Написана от Shivachev Boris 607
Обявява редовна докторантура Написана от Super User 524
ПРОЕКТ НА НАЦИОНАЛНА ПЪТНА КАРТА ЗА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ИНФРАСТРУКТУРА Написана от Shivachev Boris 619
BooksJuly2014 Написана от Super User 384
Нова страница на Фонд „Научни Изследвания“ Написана от Super User 442
BooksMay2014 No2 Написана от Super User 447
Дороти Кроуфут Ходжкин Написана от Super User 508