Покажи брой 
Заглавие Автор Посещения
Лекции Написана от Super User 697
На 27 10 2015 Написана от Super User 580
научен семинар за обсъждане на изпълнението на научната и образователна програма и готовността на гл. ас. Красимир Косев за защита на дисертация за придобиване на научната и образователна степен "Доктор" Написана от Shivachev Boris 566
заседание на Общото събрание на учените в ИМК-БАН Написана от Super User 562
Общото събрание на учените в ИМК Написана от Super User 419
Заседание на Научния съвет на ИМК на 13.01.2015 г. (вторник) Написана от Super User 638
Резултатите по проект: „Проучване на състав, структура, свойствата и начин на получаване на жълтите павета в София” Написана от Super User 972
Ефект на мобилността върху развитието и реализацията на докторанти, постдокторанти и млади учени Написана от Super User 598
Books october2 Написана от Super User 433
Спиране на вода 23.10.2014 Написана от Shivachev Boris 409
Временен достъп до Всероссийский Институт Научной и Технической Информации Написана от Super User 433
Научен семинар „Редки и разсеяни елементи в България: геоложки, техноложки и екологични аспекти“ – 27.11.2014 г. в НТС - София Написана от Shivachev Boris 736
Заседание на НС на ИМК на 16.10. 2014 г. (четвъртък) Написана от Super User 420
Научен семинар на ИМК за обсъждане на представените от докторантите резултати от изпълнението на научно-образователните им програми Написана от Super User 732
Книги октомври 2014 -1 Написана от Super User 406
Европейска нощ на учените, 26 септември (петък) 2014г. Написана от Shivachev Boris 691
Обявява редовна докторантура Написана от Super User 595
ПРОЕКТ НА НАЦИОНАЛНА ПЪТНА КАРТА ЗА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ИНФРАСТРУКТУРА Написана от Shivachev Boris 715
BooksJuly2014 Написана от Super User 435
Нова страница на Фонд „Научни Изследвания“ Написана от Super User 525