Покажи брой 
Заглавие Автор Посещения
Лекции Написана от Super User 801
На 27 10 2015 Написана от Super User 679
научен семинар за обсъждане на изпълнението на научната и образователна програма и готовността на гл. ас. Красимир Косев за защита на дисертация за придобиване на научната и образователна степен "Доктор" Написана от Shivachev Boris 681
заседание на Общото събрание на учените в ИМК-БАН Написана от Super User 665
Общото събрание на учените в ИМК Написана от Super User 498
Заседание на Научния съвет на ИМК на 13.01.2015 г. (вторник) Написана от Super User 722
Резултатите по проект: „Проучване на състав, структура, свойствата и начин на получаване на жълтите павета в София” Написана от Super User 1101
Ефект на мобилността върху развитието и реализацията на докторанти, постдокторанти и млади учени Написана от Super User 695
Books october2 Написана от Super User 520
Спиране на вода 23.10.2014 Написана от Shivachev Boris 494
Временен достъп до Всероссийский Институт Научной и Технической Информации Написана от Super User 527
Научен семинар „Редки и разсеяни елементи в България: геоложки, техноложки и екологични аспекти“ – 27.11.2014 г. в НТС - София Написана от Shivachev Boris 832
Заседание на НС на ИМК на 16.10. 2014 г. (четвъртък) Написана от Super User 519
Научен семинар на ИМК за обсъждане на представените от докторантите резултати от изпълнението на научно-образователните им програми Написана от Super User 845
Книги октомври 2014 -1 Написана от Super User 490
Европейска нощ на учените, 26 септември (петък) 2014г. Написана от Shivachev Boris 791
Обявява редовна докторантура Написана от Super User 681
ПРОЕКТ НА НАЦИОНАЛНА ПЪТНА КАРТА ЗА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ИНФРАСТРУКТУРА Написана от Shivachev Boris 835
BooksJuly2014 Написана от Super User 522
Нова страница на Фонд „Научни Изследвания“ Написана от Super User 628