Покажи брой 
Заглавие Автор Посещения
Лекции Написана от Super User 721
На 27 10 2015 Написана от Super User 605
научен семинар за обсъждане на изпълнението на научната и образователна програма и готовността на гл. ас. Красимир Косев за защита на дисертация за придобиване на научната и образователна степен "Доктор" Написана от Shivachev Boris 598
заседание на Общото събрание на учените в ИМК-БАН Написана от Super User 596
Общото събрание на учените в ИМК Написана от Super User 444
Заседание на Научния съвет на ИМК на 13.01.2015 г. (вторник) Написана от Super User 659
Резултатите по проект: „Проучване на състав, структура, свойствата и начин на получаване на жълтите павета в София” Написана от Super User 1004
Ефект на мобилността върху развитието и реализацията на докторанти, постдокторанти и млади учени Написана от Super User 625
Books october2 Написана от Super User 460
Спиране на вода 23.10.2014 Написана от Shivachev Boris 431
Временен достъп до Всероссийский Институт Научной и Технической Информации Написана от Super User 459
Научен семинар „Редки и разсеяни елементи в България: геоложки, техноложки и екологични аспекти“ – 27.11.2014 г. в НТС - София Написана от Shivachev Boris 768
Заседание на НС на ИМК на 16.10. 2014 г. (четвъртък) Написана от Super User 445
Научен семинар на ИМК за обсъждане на представените от докторантите резултати от изпълнението на научно-образователните им програми Написана от Super User 786
Книги октомври 2014 -1 Написана от Super User 430
Европейска нощ на учените, 26 септември (петък) 2014г. Написана от Shivachev Boris 720
Обявява редовна докторантура Написана от Super User 619
ПРОЕКТ НА НАЦИОНАЛНА ПЪТНА КАРТА ЗА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ИНФРАСТРУКТУРА Написана от Shivachev Boris 748
BooksJuly2014 Написана от Super User 463
Нова страница на Фонд „Научни Изследвания“ Написана от Super User 556