Покажи брой 
Заглавие Автор Посещения
Лекции Написана от Super User 772
На 27 10 2015 Написана от Super User 653
научен семинар за обсъждане на изпълнението на научната и образователна програма и готовността на гл. ас. Красимир Косев за защита на дисертация за придобиване на научната и образователна степен "Доктор" Написана от Shivachev Boris 653
заседание на Общото събрание на учените в ИМК-БАН Написана от Super User 646
Общото събрание на учените в ИМК Написана от Super User 479
Заседание на Научния съвет на ИМК на 13.01.2015 г. (вторник) Написана от Super User 703
Резултатите по проект: „Проучване на състав, структура, свойствата и начин на получаване на жълтите павета в София” Написана от Super User 1056
Ефект на мобилността върху развитието и реализацията на докторанти, постдокторанти и млади учени Написана от Super User 669
Books october2 Написана от Super User 502
Спиране на вода 23.10.2014 Написана от Shivachev Boris 472
Временен достъп до Всероссийский Институт Научной и Технической Информации Написана от Super User 505
Научен семинар „Редки и разсеяни елементи в България: геоложки, техноложки и екологични аспекти“ – 27.11.2014 г. в НТС - София Написана от Shivachev Boris 808
Заседание на НС на ИМК на 16.10. 2014 г. (четвъртък) Написана от Super User 488
Научен семинар на ИМК за обсъждане на представените от докторантите резултати от изпълнението на научно-образователните им програми Написана от Super User 825
Книги октомври 2014 -1 Написана от Super User 470
Европейска нощ на учените, 26 септември (петък) 2014г. Написана от Shivachev Boris 766
Обявява редовна докторантура Написана от Super User 661
ПРОЕКТ НА НАЦИОНАЛНА ПЪТНА КАРТА ЗА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ИНФРАСТРУКТУРА Написана от Shivachev Boris 796
BooksJuly2014 Написана от Super User 503
Нова страница на Фонд „Научни Изследвания“ Написана от Super User 603