Публична защита на дисертационен труд на Венцислав Милчов Дюлгеров