Институт по минералогия и кристалография "Акад. Иван Костов"

Обявява конкурси за две (2) редовни докторантури по 
докторска програма Минералогия и кристалография (4.4. Науки за земята)
За повече информация:
Адрес: ул. "Акад. Георги Бончев", бл. 107, 1113 София
Телефон: (+359 2) 9797055 // Факс: (+359 2) 9797056
лице за контакт: доц. Росица Титоренкова

 

 Българската академия на науките обявява конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2017 – 2018 г. в съответствие с Решение № 236 на Министерския съвет от 27.04.2017 г. В срок от 15.08.2017 г. до 13.10.2017 г. кандидатите подават молба за участие в конкурса до директора на обучаващата организация, посочена в списъка. За справки – в обучаващите организации (институтите на БАН) или в БАН – администрация, ул. 15 ноември № 1, стая 310, тел. 9795260. Дата на обявяване на конкурса – 15 август 2017 г.