На 24.10.2017 г. (вторник) от 11.00 часа в Заседателната зала на ИМК - БАН ще се проведе научен семинар за предварителна защита на дисертационния труд на асистент  Ева Николаева Анастасова тема 

„Електронномикроскопско изследване на REE-Th-U- съдържащи акцесорни минерали и продукти от тяхната промяна в скалите от Игралищенския гранитен плутон (Югозападна България)”