НОВО !!! ТУК можете да запазите час за ползване на апаратурата в ИМК-БАН

 

Атестационна карта 1 (Групи I и II, проф., доц., гл. ас., ас., доктор

Атестационна карта 2 (Групи III и VI, научно технически и административни длъжности)

Списък на персонала на ИМК-БАН, подлежащ на атестация за периода 2010-2013 г.

МЕТОДИКА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА АТЕСТАЦИЯ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В БАН
Приета от ОС на БАН на 15.07.2013 г. MSWord format и  PDF format

 Форми бланки на ИМК-БАН (бланка на ИМК, Заявление за отпуск и др.) 

ТЕЛЕФОНЕН УКАЗАТЕЛ на ИМК

 

 

ЕЛЕКТРОННА ПОЩА на ИМК (WEBMAIL)  Ново - New 

Българска Академия на науките

Министерството на Образованието, Младежта и Науката

Фонд Научни изследвания - Внимание  фондът е на  три страници 

актуална (нова ? ):  http://fni.bg/

актуална  (предишна?) : www.bulfund.com

предишна  2:  http://www.nsfb.net/

Изпълнителната Агенция за насърчаване на малките и средните предприятия

Horizon 2020

7th EU-Framework Programme for Research and Technological Development (FP7)

 

Българско минералогическо дружество (БМД) 

Българско кристалографско дружество (БКД) 

Българско геологическо дружество 

Съюз на химиците в България

International Mineralogical Association (IMA) 

European Mineralogical Union (EMU) 

International Union of Crystallography (IUCr) 

International Union of Geological Sciences (IUGS) 

International Association on the Genesis of Ore Deposits (IAGOG) 

International Natural Zeolite Association (INZA)

 


 Бивши колеги в ИМК (ЦЛМК) 


Информация за недобросъвестни издателства и списания (стаия в Science: Who's Afraid of Peer Review? Science 4 October 2013:  vol. 342  no. 6154  pp. 60-65   DOI: 10.1126/science.342.6154.60 )

AKA: Beall’s List:

Potential, possible, or probable predatory scholarly open-access publishers;
Potential, possible, or probable predatory scholarly open-access journals.

 невалидна 


| Mindat.org |American Mineralogist Crystal Structure Database | WWW-MINCRYST | Mineralogy Database | Geology.com | Crystal Lattice*Structures | Bilbao Crystallographic Server | Complete Information Guide to Minerals | X-Ray WWW Server | Electron Microscope and Microscopy Websites for SEM, TEM, and EDX ... | Periodic Table of elements (with X-Ray properties) | Scopus

 

Работно време: Понеделник - Петък,  10.30 - 16.00 ч.

Библиотеката на ИМК е общодостъпна, с универсален профил на комплектуване. Събира, съхранява, организира и предоставя за ползване универсални по вид, език и съдържание библиотечни фондове; осигурява диференцирано обслужване на читатели чрез заемни служби, общи и специализирани читални и филиална структура към библиотеките на БАН, университетите и т.н.; осъществява справочно-библиографско и информационно обслужване.

Състав

Елеонора Иванова

Български списания с импакт фактор (2012)

BIOTECHNOLOGY AND BIOTECHNOLOGICAL EQUIPMENT ISSN 1310-2818 

Bulgarian Chemical Communications 0324-1130 

COMPTES RENDUS DE L'ACADEMIE BULGARE DES SCIENCES  1310-1331 

OXIDATION COMMUNICATIONS ISSN 0209-4541 0209-4541 

Списания електронен достъп*

(*достъп от IP адреси в мрежата на БАН; за отдалечен достъп тук

Крайни цени на услуги (с включено ДДС):

1. Копие на статия, доклад, дисертация, извадка от книга и др., не нарушаващо авторските права:

 • изпращане с (препоръчана) обикновена поща: 0.20 лв. на страница + пощенски разходи; при желание може да се ползват и други куриерски фирми (Speedy, UPS, Fedex и .т.н.);

 • в електронен вид на е-mail (сканирано и конвертирано в pdf или jpeg формат): 0.20 лв./стр.

2. Справка за цитати можете да осъществите на място без допълнително заплащане (не включва печат на резултатите - 0.20 лв./стр.).

3. Издаване на членска карта:  4 лв. (услугата е безплатна за служителите на ИМК).

4. Други услуги - по договаряне. 

Дарители на научна литература- научни списания, поредици и научни монографии на библиотеката на ЦЛМК – БАН

1. Дарение на научни монографии от ст.н.с.I ст. Йорданка Минчева-Стефанова

2. Дарение на научна литература, научни списания от проф.  Веселина Бресковска

3. Дарение на научни списания и книги от сем.Гергина и ст.н.с. Любомир Василеви.

4. Дарение на научни списания, книги, поредици от акад.Иван Костов.

5. Дарение на картни листа в М 1:50 000 и обяснителни записки към тях от МОСВ.

6. Дарение на научни списания от dr.W.Edwin Sharp

7. Дарение на научни списания от prof. Dr. Horst Saalfeld

Фондове

Библиотечен фонд – 100 100 библиотечни единици

• книги

• периодични издания

• графични издания

• картографски издания 

• нотни издания

• звукозаписи 

• служебни издания 

• картини

На български език - 25 000

На чужди езици – 75 000

Уникална сбирка

Специален фонд

 • Acta crystallographica Section А 1957-2008;

 • Acta crystallographica Section B 1957-2008;

 • Acta crystallographica Section C 1957-2008;

 • Acta crystallographica Section D 1957-2008;

 • Acta crystallographica Section E: 2002 - 2007; 2008 - по настояще "Open access"

 • Acta crystallographica Section F: 1957-2008;

 • Applied crystallography;

 • Synchrotron radiation;

 

Дарение  от  д- р  W. Edwin Sharp за библиотеката

                 на ЦЛМК – БАН на списанието:

              

 American Mineralogist

 

                 1936,vol.  21, N  10

                 1960,vol.  45, N  1 – 12

                 1961,vol.  46, N  1 – 12

                 1962, vol .47, N  1 – 12

                 1963,vol.  48, N  1 – 12

                 1964,vol.  49 ,N  1 – 8 , 11 – 12

                 1965,vol.  50, N  1 – 12

                 1966 vol.  51, N  1 – 12

                 1967,vol.  52, N  3 – 12

                 1968,vol.  53, N  1 – 12

                 1969,vol.  54, N  1 – 12

                 1970,vol.  55, N  1 – 12

                 1971,vol.  56, N  1 – 12

                 1972,vol.  57, N  1 – 12

                 1973, vol. 58, N  1 – 2, 5 – 12

                 1974,vol.  59, N  1 – 2, 3 – 4

                 1975, vol. 60, N  1 – 12

                 1976, vol. 61, N  1 – 12

                 1977, vol. 62, N  1 – 12

                 1978, vol. 63, N  1 – 12

                 1979,vol.  64, N  1 – 12

                 1980,vol.  65, N  1 – 12

                 1981,vol.  66, N  1 – 6 , 9 – 12

                 1982,vol.  67, N  1 – 12

                 1983,vol.  68, N  1 – 12

                 1984,vol.  69, N  1 – 12

                 1985,vol. 70, N 1 – 12

                 1986,vol. 71, N 1 – 12

                 1987,vol. 72,N  1-   12

                 1988,vol. 73, N 1 – 12

                 1989,vol. 74, N 1 – 12

                 1990,vol. 75, N 1 – 12

                 1991,vol. 76, N 1 – 12

                 1992,vol. 77, N 1 – 12

                 1993,vol. 78, N 1-   12

                 1994,vol. 79, N 1 – 12

 

              1995,vol. 80, N 1 – 12

              1996,vol. 81, N 1 – 12

              1997,vol. 82, N 1 – 12

              1998,vol. 83, N 1 – 12

              1999,vol. 84, N 1 – 12

              2000,vol. 85, N 1 – 12

              2001,vol. 86, N 1 – 12

              2002,vol. 87, N 1 – 12

              2003,vol. 88, N 1 – 12(N 12,part 1,part 2)

              2004,vol. 89, N 1 - 9

 

Дарение на периодични издания от професор Horst Saalfeld  За библиотеката на ЦЛМК- БАН

1. European Journal of Mineralogy
1989,v.1, N 6
1990,v.2, N 6
1991,v.3, N 4,6
1992,v.4 – collection of reprints
1993,v.5, N.1,2,4
1994,v.6, N 1,3,6
1995,v.7, N 1 - 6
1996,v.8, N 1- 6
1997,v.9, N.4 –6
1998,v.10, N 1-10
1999,v.11, N 3- 4
2000,v.12. N. 3- 6
2001,v.13. N. 1- 6
2002,v.14, N 6
2003,v.15, N 1- 3, 5- 6
2004,v.16, N,1- 2, 5 – 6
2005,v.17, N.1- 6
2006,v.18, N 2- 3
2007,v.19, N 1 – 6
2008,v.20, N 3 - 4.

2. Berichte der Deutschen Mineralogischen Gesellschaft
1989,v.1, N 1- 2
1990,v.2, N 1- 2
1991,v.3, N 1- 2
1992,v.4, N 1- 2
1993,v.5, N 1- 2
1994,v.6, N.1- 2
1995,v.7, N 1
1996,v.8, N 1- 2
1997,v.9, N 1
1998,v.10, N 1
1999,v.11, N 1- 2
2000,v.12, N 1- 2
2001,v.13, N 1- 2
2002,v.14, N 1
2003,v.15, N 1
2004,v.16, N 1
2006,v.18, N 1


3. Neues Jarbuch für Mineralogie – Monatschefte

1978 – N 1, 2, 4, 9 – 12
1979 - N 1, 3 – 12
1980 - N 1 – 12
1981 - N 1 – 12
1982- N 1 – 6, 8 – 12
1983- N 1 – 12
1984- N 1 – 12
1985- N 1 – 12
1986- N 1 – 12
1987- N 1- 9, 11
1988- N 1 – 4, 6 – 12
1989- N 1 – 12
1990- N 1, 4 – 12
1991- N 1 – 12
1992- N 1 – 12
1993- N 1 – 11
1994- N 1 – 12
1995- N 1- 2, 4 – 12
1996- N 1 – 12
1997- N 1 – 12
1998- N 1 – 12
1999- N 1 – 12
2000- N 1 - 12
2001- N 1 - 12
2002- N 1 – 12
2003- N 1 – 9, 11 – 12
2004- N 1 – 12

4. Neues Jahrbuch für Mineralogie – Abhandlungen
1978 , Band 132, heft 2, 3
1979, Band 133, heft 1 – 3
1979, Band,134, heft 1 – 3
1979, Band, 135,heft 1 – 3
1979 , Band 136, heft 1 – 3
1979/80, Band 137, heft 1 – 3
1980, Band 138, heft 1 – 3
1980, Band, 139, heft 1 – 3
1980/81, Band 140, heft 1 –3
1981, Band 141, heft 1 –3
1981, Band 142, heft 1 – 3
1981, Band 143, heft 1 – 3
1982, Band 144, heft 1 – 3
1982, Band 145, heft 1 – 3
1983, Band 146, heft 1 – 3
1983, Band,147, heft 1 – 3
1983/84,Band 148, heft 1 – 3
1984, Band 149, heft 1 – 2
1984, Band 150, heft 1 – 3
1985, Band 151, heft 1
1985, Band 152, heft 1 – 3
1985/86,Band 153, heft 1 – 3
1986, Band 154, heft 1 – 3
1986 ,Band 155, heft 1 – 3
1986, Band 156, heft 1 – 3
1987, Band 157, heft 1 – 3
1987/88, Band 158, heft 1 – 3
1988 ,Band 159, heft 1 – 3
1989, Band 160, heft 1 – 3
1989/90, Band 161, heft 1 – 3
1990/91, Band 162, heft 1 – 3
1991, Band 163, heft 2 – 3
1992, Band 164, heft 1 – 3
1993, Band 165, heft 1 – 3
1994, Band 166, heft 1 – 3
1994, Band 167, heft 1 – 3
1994, Band 168, heft 1 – 3
1995, Band 169, heft 1,3
1996, Band 170, heft 1 – 2
1996, Band 171, heft 1 – 3
1997, Band 172, heft 1 – 3
1998, Band 173, heft 1 – 3
1998/99, Band 174, heft 1 – 3
1999/2000, Band 175, heft 1 – 3
2001, Band, 176, heft 1 – 3
2001/2002, Band 177, heft 1 – 3
2002/2003, Band 178, heft 1 – 3
2003/2004, Band 179, heft 1 – 3
2004, Band 180,heft 1, 3
2005, Band 181, heft 1 – 3
2006, Band 182, heft 1 – 3
2006, Vol. 183, heft 1.

 

Дарение на библиотеката на  ЦЛМК- БАН от 

Ст.н.с. Любомир Василев и Гергина Станишева

 

 Книги кирилица

 1. Архангельская ,В.В.Геотектонические позиции и систематика стратиформных свинцово-цинковых месторождений, М., 1977
 2. Амерасланов,А.Основы типы мексторождений свинца иЦинка.,М,1957.
 3. Анасов,В.Я.Краткие введение в физико-химический анализ,М, 1959.
 4. Беллбан,,Р. Введение в неравества,М.,1965
 5. Баррет,Ч.С. Структура металлов,1948,Москва
 6. Бокий.Г.Б. Введение в кристаллохимию,М.,1954
 7. Бокий,Г.Б. Иммерсионный метод,М.,1948
 8. Баревич, З.И.Определители и матрици,Л.,1965
 9. Бюллтень московского общества испытателей природы,М.,

1963

10 Вайнгард.У.Введение въ физику.Кристаллизации металлов, 1967.

 1. Вейник,А.И.Термодинамика,М.1965
 2. Вольсфон,Ф.И. Проблемы изучения гидротермальных  Месторождений,М.,1967
 3. Вольсфон,А.В. Главнейшие типы рудных медторождений,М, 1982.
 4. Проблемы изучения гидротермальных месторождений,М,1953
 5. Вопросы минералогии,геохимии и генезиса месторождений
 6. редких элементов,Акад.наук,1951,вып.1,2,3
 7. Гайсинский,М.Н. Ядерная химия и ее приложения,М.1961
 8. Геология ртутных месторождений и рудопроявлений Украины,

Киев,1975

  18H Геологические исследоввания из космоса,М,Мир,1975

 1. Геосинклинальные магматические форми и их  рудоносность 1973
 2. В.Е.Введение Гмурман в теорию вероятностей математическу статистику,М., 1966.
 3. Годишник на главното управление по геология,1963,т.13,1962
 4. Гребенча,М.К. Курс математического анализа
 5. Дальтон,Дж.Сборник работ по атомистике,1940

 23.    Евстропьев,К.С. Н.А. Торопов. Химия кремния и физическая Химия силикатов,М.1950

 1. Эндогенные рудные формации юго-осетии и абхазии,1976
 2. Эткинс,П.Физическая химия,т.1,1980

26  Йорданов,Д.В. Аризанов.Основи на сондирането,София,1974

27 .Каблуков,И.А.Физическая и коллоидная химия,М.,1949

28. Каджаранское медно-молибденовое месторождение,Ереван, 1969

29. Камке,Э.Справочник по дифференциалным уравнениям в част- ных производных первого порядка.М.,Наука,1966

30. Кантор,Ч.П.Шишмел.офизическая химия,т.2,М.,1984

31. Курс физической химии,,М.,Изд.Ленинград,1951

32. Краткий курс физической химии,М.,1968

33  Костылева,Е. Е.  Некаторые методы изучения рудоносного кварца.

34.Кричевский,И.Р. Понятия и основы термодинамики,М.,1962

35.Кудрявчев,Составление химических уравнений.-М,1968

36. Купарадзе,Д.Геологические строение вещественный стостав и условия формирования  дзамского скарного железорудного месторождения.- Тбилиси,1966

37. Лазаренко,Э.К.Курс минералогии,ч.2,1969

38. Лаптев,Д.М. Задачи и упражнения  по термодинамике разство- ров,Металлургия,1965

39.Лонсдеил,К. Кристаллы и рентгеновские лучи,М.1952

40. Материалы по геологии полезным ископаемым и минералогии южной части дальнего востока,М,1960,изд.Акад.Наук

41.Материалы ІV всесоюзного петрофизического совещание,Баку, 1969

42. Магматизм и связь с ним полезных ископаемых,М,1960.

43. Меланхолин,Н. Методы исследования оптическх своиств кристалов,М.,1954

44. Металлогенический очерк Кавказа,М.,1978

45. Минералы месторождений Урала-Сб. Научных трудов,1987

46. Научната общоность в интердисциплинарна проява,1984

47. Некрасов,Б. В. Курс по обща химия,1 част,Наука и изкуство

49. Негаев, С. В. Геолого-геохимическая природа оруденения в осадочном чехле западной части Восточно-Европейской платформы.-Наукова думка,1978.

50. Отхмезури,З.В. Эндогенные рудные формации южного склона большого Кавказа,Тбилиси,1984

51. Панов, Д.Ю. Счетная линейка,М.,1962

 52. Пэк,А.А. О динамике ювенильных растворов,Наука,1968

53. Поляризованный  свет в металлографии,М.,1957

54. Пономарева,,К.Сборник задач по физической химии,М,1962

55. Попов,Г.М.,И. Шафрановский. Кристаллография,М.,1948

56. Практической работы по физической химии М.,1961

57. Практикум по физической химии.Высшая школа,1963

58. Перчук,А.А. Сосуществующие минералы.-М.,Недра,1971

59. Привалов,И.И. Основы анализа  бесканечно малых.М,Наука, 1966

60. Пригоржин,И.Р. Дефзи.Химическая термодинамика,Наука,1966

61. Редкие элементы.Сыре и экономика,Вып.4,Москва,1970

62. Редкие элементы в сульфидных месторождениях,Труды,вып.10, 1963

63.Рентгеновске методы определения и кристаллическое строение минералов глин,сб. Статей,М.,1955

64. Роде.Е.Я. Кислородные iоединения марганца.Исскуственные соединения,минералы и руды,1952

65. Русанов,А.И. Фазовые равновесия и поверхностные явления, 1967, Ленинград.

66. Странджанско сакарски сборник,т.4,кн.4,Свиленград,1985

67. Справочник металлурга по цветным металлам,т.1,Москва,1953

68. Синдеева,Н.Д. Минералогия,типы месторождений и основные черты геохимия селена и теллура,Москва,1959

69. Стинрод,Н .У.Чинн. Первые понятия топологии,М. Мир,1967

70. Смольанинов, Н.А. Практическое руководство по минералогии М.,1948.

71.Сборник конкурсных задач по химии с решениями Московского университета,1983

72. Свелин, р.А. Термодинамика твердого состояния

73. Сивухин,Д.В. Общий курс физики.Атомная и ядерная  физика, ч.1

74. Советская геология.Сборник,М., 1956

75.Солодовникова,Л.Л. Руководство и таблицы для определения минералов,Л., 1954

76.Соболев,Вл. Введение в минералогию силикатов,Лвов, 1949

77. Соминский,И.С. Элементарная алгебра.Допольнительный курс, М.1967,Наука

78. Танатар, И. И. Основы учения о рудных месторождениях,1959, Харков,2 екз.

79. Титов, А.Г. Минералогия с основными сведениями из геологии. 1954.

 80. Тектоника СССР,т.3, М. Изд. Акад. Наук,1951

81. Термодинамика силикатов,М., 1965

82    Третьяков,Ю.Д. Термодинамика ферритов,1967

83    Требования к содержанию и результатом геолого-разведочных

      Работ по этапом и стадиям,ч.1.Металлы, Недра,1967 

84. Труды всесоюзного совещание работников минералого-      

       минералого-петрографических лабораторий,Москва,1955

85. Уатт,Экология и управление природными ресурсами.-М.,Мир,

      1971.

86. Урановые месторождения Чехословакии,М., 1984

87. Условия формирования и закономерности распределения

       эндогенных рудных формаций,1973

88. Филлиппов, А.Ф. Сборник задач по дифференциальнам

       уравнения.

90. Хачатурян,Э.А. Минералогия, Гео

91.  Чаков, Б.М. Минеральные ресурсы ложа мирового океана,1983,

      Новосибирск..

 1. Чекалюк,Э.Б. Термодинамические основы.Теории

Минерального произхождения нефти,Киев,1971

 1. Четвериков,С.Д. Методика кристаллооптических исследований

Шлифов, М.,1949

 1. Шамбадаль,П. Развитие и приложения понятия этропии,М.1967
 2. Школьник,А.Г. Диференциальные уравнения,1963,Москва
 3. Шафрановский,И.И. Лекции по кристалломорфологии  минера-

Лов,,1960,Львов.

 1. Ядерная геология,Изд. инностр. Литературиры,М.,1956

 Книги на латиница

 98.    Annuarul Institu lui de Geologie si geofizica,vol,LXIV ,Bucuresti,

1984

 1. Annuarul Institut lui de Geologie si Geofizica,vol.LX,Bucuresti,

1983

100. Antimonove Rudy Ceskoslovenska ,Bratislava, 1980

101. Aus dem belen beruhmter Gelehrter und Erfinder

102  Bäumler. Auf der Suche nach der  Zauberkug’el.Wien.

  103  Boliden.Vetenskapliga och tekniska skrifter

104  Description to accompany the map of the pre-quaternary Rocks of

  Sweden,1960,Stockholm.

 

105. Faculty of Science at Uppsala University. Earth and Life Sci, 1976

Списък на наличните в библиотеката на ЦЛМК-БАН карти

в М1:50 000 и обяснителни записки към тях, отпечатани във връзка с изпълнение на договор № 425/2004г. сключен между Министерство на околната среда и водите и Консорциум „Геокомплекс" ООД с предмет "Съставяне на държавна геоложка карта на Република България в М1-.50000 за районите на Рило-Родопския масив, Западен и Централен Балкан и Крайще-Западна България.

 

1 .Район Източни Родопи.

1.   Геоложка   карта   на   картен   лист   К-35-87-А   (Ардино)   +   записка   на     български език

2.   Геоложка  карта  на  картен  лист К-35-87-Б  (Кърджали)  +  записка  на  български

3. Геоложка карта на картен лист К-35-88-А (Ст. кладенец)+ записка на български език

4.   Геоложка   карта   на   картен   лист  К-35-87-В   (Златоград)   и   К-35-99-А I . (Дрангово)+ записка на български език

5. Картен лист К-35-75-А (Искра) + записка на български език,

6. Картен лист К-35-75-Б (Сусам) + записка на български език,

7. Картен лист К-35-75-В (Комунига) + записка на български език,

8. Картен лист К-35-76-Б (Харманли) + записка на български език,

9. Картен лист К-35-76-В (Книжовник) + записка на български език,

10. Картен лист К-35-88-Г и К-35-100-Б (Черничево) + записка на български език,

11. Картен лист К-35-76-А (Хасково) + записка на български език,

12. Картен лист К-35-89-А (Ивайловград) + записка на български език,

13. Картен лист К-35-89-А (Ивайловград) + записка на английски език,

14. Картен лист К-35-87-Г (Джебел) и К-35-99-Б (Кирково) + записка на български език,

15. Картен лист К-35-88-Б (Маджарово) + записка на български език,

16. Картен лист К-35-88-В (Крумовград) и К-35-100-А (Егрек) + записка на български език,

17. Картен лист К-35-89-В (Мандрица) и К-35-101-А (Микродерион) + записка на български език,

18. Картен лист К-35-75-Г (Николово) + записка на български език,

19. Картен лист К-35-87-А (Ардино) + записка на английски език,

20. Картен лист К-35-87-Б (Кърджали) + записка на английски език,

21. Картен лист К-35-88-А (Ст. кладенец)+ записка на английски език,

22. Картен лист К-35-88-Г (Черничево) и К-35-100-Б + записка на английски език,

 

2.Район Централни и Западни Родопи

1. Геоложка карта на картен лист К-35-74-А (Хвойна) + записка на български език

2. Геоложка карта на картен лист К-35-74-Б (Лъки) + записка на български език

3. Геоложка   карта   на   картен   лист  К-35-74-Г   (Давидково)+ записка   на български език 

4. Геоложка   карта   на  картен   лист   К-35-62-В   (Пловдив)+   записка на български език

5. Геоложка   карта   на  картен   лист  К-35-62-Г   (Асеновград)+   записка   на,-български език

6. Геоложка   карта   на   картен   лист   К-35-86-А   (Смолян)   +   записка   на български език

7.  Геоложка карта на картен лист К-35-86-Б(Устово) + записка на български език

8. Геоложка карта на картен лист К-35-86-В (Арда) + записка на български език

9. Геоложка карта на картен лист К-35-86-Г (Мадан) + записка на български език

10. Геоложка  карта  на картен лист К-35-74-В (Чепеларе)  + записка на български език

11. Картен лист К-35-61-Г (Пещера) + записка на български език

12. Картен лист К-35-76-Г (Славяново) + записка на български език

13. Картен лист К-35-73-Б (Равногор)+ записка на български език,

14.Картен лист К-35-61-В(Костандово)+ записка на български език,

15. Картен лист К-35-86-В (Арда) + записка на английски език,

16. Картен лист К-35-74-Б (Лъки) + записка на английски език,

17. Картен лист К-35-74-В (Чепеларе) + записка на английски език,

18. Картен лист К-34-72-Б (Костенец) + записка на български език,

 

3.Район Западен Балкан

1. Геоложка  карта на  картен лист К-34-22-Г (Чипровци)  +  записка  на български език

2. Геоложка  карта  на  картен  лист  К-34-23-В  (Монтана)   +  записка на български език

3. Геоложка  карта  на  картен  лист К-34-34-А  (Берковица)*  записка  на български език

4. Геоложка карта на обединен картен лист 1.-34-141-Г и К-34-9-Б (Зайчар) + записка на български език

5. Геоложка карта на обединен картен лист 1-34-141-Г и К-34-9-Б (Зайчар) + записка на английски език

6. Геоложка   карта  на  картен  лист  К-34-9-Г  (Раковица) + записка на български език

7. Геоложка   карта   на   картен   лист   К-34-9-Г (Раковица) + записка на английски език

8.   Геоложка   карта   на   картен   лист   К-34-10-В   (Димово)   +   записка на български език

9.   Геоложка   карта   на   картен   лист   К-34-10-В   (Димово)   +   записка   на английски език

10.  Геоложка  карта  на картен лист К-34-22-Б  (Ружинци) + записка  на к , български език

11.   Геоложка  карта  на  картен  лист  К-34-22-Б  (Ружинци)  +  записка  на английски език

12. Геоложка карта на обединен картен лист К-34-21-Б (Княжевац) и К-34-22-А (Белоградчик) +записка на български език

13. Геоложка карта на обединен картен лист К-34-21-Б (Княжевац) и К-34-22-А (Белоградчик)*записка на английски език

14.  Геоложка карта на картен лист К-34-22-В (Горни лом) + записка на български език

15. Геоложка  карта  на  картен  лист  К-34-23Т  (Криводол)*   записка на български

16. Геоложка  карта  на   картен  лист  К-34-34-Б   (Говежда)*   записка   на български език

17. Картен лист К-34-35-Б (Вършец) + записка на български език,

18. Картен лист К-34-36-В (Мездра) + записка на български език,

19. Картен лист К-34-35-Г (Лакатник) + записка на български език,

20. Картен лист К-34-34-Г (Димитровград) + записка на български език,

21. Картен лист К-34-35-В (Годеч) + записка на български език,

22. Картен лист К-34-22-Г (Чипровци) + записка на английски език,

23. Картен лист К-34-23-В (Монтана) + записка на английски език,

24. Картен лист К-34-22-В (Горни лом) + записка на английски език,

25. Картен лист К-34-23-Г (Криводол) + записка на английски език,

26. Картен лист К-34-34-Б (Говежда) + записка на английски език,

27. Картен лист К-34-34-А (Берковица) + записка на английски език

 

4.Район Краище

1. Геоложка карта на обединен картен лист К-34-57-Б (Босилеград) и К-34-58-А (Трекляно) * записка на български език

2. Геоложка карта на обединен картен лист К-34-57-Б (Босилеград) и К-34-58-А (Трекляно) + записка на английски език

3.   Геоложка  карта  на  картен  лист  К-34-58-Б  (Радомир)  +  записка  на български език

4.   Геоложка  карта  на  картен  лист  К-34-58-Б  (Радомир)   +  записка  на английски език

5. Геоложка карта на картен лист К-34-58-Г (Земен)* + записка на български език

6. Геоложка карта на картен лист К-34-58-Г (Земен)) + записка на английски език

7. Геоложка карта на обединен картен лист К-34-57-Г (Райчиловци) и К-34-58-В (Драговищица) + записка на български език

8. Геоложка карта на обединен картен лист К-34-57-Г (Райчиловци) и К-34-58-В (Драговищица)* + записка на английски език

9. Геоложка карта на обединен картен лист К-34-69-Б (Крива паланка) и К-34-70-А (Кюстендил) + записка на български език

10.   Геоложка   карта  на  картен  лист  К-34-70-Б   (Коняво)   +   записка   на български език

11.   Геоложка  карта  на  картен  лист К-34-70-В  (Раково)  +  записка   на български език

12.   Геоложка   карта   на   картен  лист  К-34-70-Г  (Ваксево)+   записка   на български език

13. Картен лист К-34-83-Б (Разлог) + записка на български език,

14. Картен лист К-34-83-Г (Банско) + записка на български език,

15. Картен лист К-34-72-Г (Велинград) + записка на български език,

16. Картен лист К-34-82-Б + К-34-83-А (Делчево+Симитли) + записка на български език,

17. Картен лист К-34-82-Г + К-34-83-В (Берово+Кресна) + записка на български език,

18. Картен лист К-34-69-Б (Крива паланка) и К-34-70-А (Кюстендил) + записка на английски език,

19. Картен лист К-34-70-Б (Коняво) + записка на английски език,

20. Картен лист К-34-70-В (Раково) + записка на английски език,

21. Картен лист К-34-70-Г (Ваксево)+ записка на английски език,

 

 

 

 

 

  1. Процедура 9022906 (връзка АОП) - Протокол