Лаборатории

"Електронна микроскопия"
"Рентгеноструктурен анализ"
"Спектроскопия"
"Термохимия"
"Xимичен анализ"
"Оптична микроскопия"
"Експериментална минералогия и кристален растеж"
"Подготовка на проби и препарати за анализ"

Цени на анализи и услуги

 

"Електронна микроскопия"

 • TEM EM420T (120 kV) with EDAX 9100/70 & Si/Li-detector - "Philips"
 • SEM Zeiss LS 25
 • SEM 515 with WEDAX-3A & Everhart Thorney detector - "Philips"
 • SEM 515 with SE detector
 • Kontron IBAS Image analyser
 • Various subsidiary and peripheral technics -"Philips" 

"Рентгеноструктурен анализ"

 • X-ray powder diffractometer D2 Phaser BrukerAXS, Cu radiation.
  Модел 2009 г., работен режим, първи пуск октомври 2009. (собствени средства) 
 • X-ray single crystal diffractometer Enraf-Nonius CAD-4
  Модел 1985 г., Статус: работен режим, първи пуск 1986 г. 
 • Powder diffractometers DRON-UM1 and DRON-3M with PC-based system for phase identification, Co radiation,
  Модел 1985 г., Статус: работен режим, първи пуск 1986 г.
 • X-ray single crystal diffractometer Supernova A, Oxford diffraction (температура на образеца от 80 до 400 K с възможност за Mo/Cu лъчение); подходящ за определяне структурата на минерали, белтъци (протеини) ДНК и лекарства (малки молекули).
  Модел 2010 г., гаранционен, работен режим, първи пуск юли 2010. (ДРНФ 02/1) 
 • X-ray powder/single crystal diffractometer Siemens P4 (Mo, 180 K),
  Модел 1991 г., Статус: преработка до SAXS, (дарение Проф. W. Sheldrick, Bochum University). 

"Спектроскопия"

 • micro FTIR Spectrometer TENSOR 37 Bruker - MIR and NIR, with ATR accessories; (ДОО2-104).
  Модел 2009 г. първи пуск април 2010 г.
 • Home-made system for laser diagnostics
 • UV-Vis спектрофотометър VARIAN CARY 100 с интеграционна сфера;
  Модел 2005 г. първи пуск 2007 г.

"Термохимия"

 • SETSYS Evolution TGA-DTA/DSC/MS up to 2400 K (Setaram); 
  Модел 2010 г. първи пуск август 2010 г. 
 • Differential scanning calorimeter DSC1500 (Stanton Redcroft) 
 • Differential thermal analysers STA781 and DTA 675 (Stanton Redcroft) 
 • Thermomechanical analyzer TMA790 (Stanton Redcroft)

"Химична" лаборатория

 • Атомноабсорбционен анализ - Perkin Elmer 3030 

"Oптична микроскопия"

 • Изследване в отразена и проходяща светлина на скали, руди, минерали, и техногенни продукти с възможности за получаване на дигитални образи;
 • Изследване на естествен и изкуствен шлих, отделяне на мономинерални проби;
 • Определяне на микротвърдост на минерали и материали

"Експериментална минералогия и кристален растеж"

 • Рязане
 • Шлифоване
 • Полиране
 • Трошене
 • Смилане
 • Сепариране 

 "Подготовка на проби и препарати за анализ"

 • High temperature (up to 600oC), high pressure (up to 200 MPa) hydrothermal crystallization
 • Low temperature (up to 150oC), low pressure (up to 5 MPa) hydrothermal crystallization
 • Melt growth by the Bridgman-Stockbarger method (Crystalox)
 • Melt growth by the Chochralski method
 • Flux growth
 • Hot-pressing (Crystallox)
 • Furnaces of different type up to 1600oC
 • Crushing and classifying, grinding and polishing of materials