DARAKCHIEVA Valentina

Данни за контакт

Specialist, MSc. Geol.

Адрес:
Acad. G. Bonchev str. bl.107 Sofia 1113 Bulgaria

Телефон: 3592 8700161/41

Форма за контакт

Изпращане на е-мейл. Всички полета, отбелязани със звезда (*) са задължителни.

Допълнителна информация

Допълнителна информация:

Образование:

 2001 – 2005 г: Природо-математическа гимназия „Добри Чинтулов“, профил: Биология с френски език, гр. Сливен, България

2005 – 2009 г: Бакалавър по Геология, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, гр. София, България

2009 – 2011 г: Магистър по Геология и палеонтология, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, гр. София, България

Тема на дипломна работа: „Петрографска характеристика и съдържание на живак във въглищата от Източномаришкият въглищен басейн. Екологични аспекти, свързани с изгарянето на въглищата в ТЕЦ и постъпването на живачни емисии в атмосферата“.

Стипендии, научни грантове и публикации:

  • 26 Декември 2010 г. – 23 Януари 2011 г: участие в научно-изследователски круиз “RISTRETTO et LUNGO” в Средиземно море с научно-изследователски кораб Meteor в групата на проф. Gert De Lange (Университет гр. Утрехт, Холандия; NIOZ, Холандия)
  • 21 Ноември – 10 Декември 2012 г: Участие в научно-изследователски круиз “CORTADO” в Средиземно море с научно-изследователски кораб Pelagia в групата на проф. Gert De Lange (Университет гр. Утрехт, Холандия; NIOZ, Texel, Холандия)
  • 15 Септември – 27 Септември 2012 г: Участие в научно-изследователски круиз „SPUX” в Черно море с научно-изследователски кораб „Академик“ в групата на проф. Jens Greinert (GEOMAR, гр. Кил, Германия) и доц. д-р Любомир Димитров (БАН, гр. Варна, България)
  • 01 Март – 01 Септември 2012 г: Стипендия на Германската федерална фондация за околната среда; съвместна работа с групата на д-р Dieter Garbe-Schlönberg (Christian–Albrechts–Universität, гр. Кил, Германия)
  • 09 Юни – 04 Юли 2013 г: SYNTHESYS грант; съвместна работа с д-р Kjell Billström (Природо-научен музей, гр. Стокхолм, Швеция)
  • Изследване на живака във въглища, пепели и димни емисии от топлоелектрически централи в България, Сърбия и Гърция: Оценка на влиянието на живака върху околната среда и човешкото здраве. Проект № ДО02-160 / 16. 12. 2008 г. финансиран от Фонд Научни Изследвания – МОН
  • Оценка на влиянието на изгарянето на въглища в български и китайски ТЕЦ върху околната среда – изследване на геохимичните особености на въглищата, пепелите и твърдите отпадни продукти от ТЕЦ и ролята им като основен фактор за замърсяване на околната среда. Проект за двустранно научно-техническо сътрудничество между Република България и Китайската Народна Република № ДО02-7 / 23. 09. 2008 г. финансиран от Фонд Научни Изследвания – МОН
  • Kostova, I., Vassileva, C., Dai, S., Vassilev, S., Apostolova, D., Darakchieva, V., 2012. Influence of surface area properties on mercury capture behaviour of coal fly ashes from some Bulgarian power plants. 64th Annual Meeting of ICCP, Beijing, Book of Abstracts, 52-54

 

Отличия и награди:

 

(1)                     Сертификат за участие в научно-изследователски круиз „RISTRETTO et LUNGO” в Средиземно море с научно-изследователски кораб Meteor (26 Декември 2010 г. – 23 Януари 2011 г.).

 

(2)                     Сертификат за участие в научно-изследователски круиз „CORTADO” в Средиземно море с научно-изследователски кораб Pelagia (21 Ноември –10 Декември 2012 г.)

 

(3)                     Сертификат за участие като стипендиант на Германската федерална фондация за околната среда, гр. Кил, Германия (01 Март – 01 Септември 2012г.)

Технически умения:

Работа с оптически микроскоп (обикновена и флуорисцентна светлина) – количествен анализ на въглищните мацерали; отражение на витринит във въглища.

Определяне на съдържанието на хлор чрез титруване и определяне на солеността на морска вода, порови води и високо-солени разсоли.

Подготовка и вземане на проби със CTD - система.

Извършване на опробване на сондажни колонки морски седименти.

Подготовка на проби морски седименти за анализ с ICP-MS и ICP-OES – класически метод на разлагане с киселини под налягане.

Подготовка на проби морски седименти за изотопен анализ с ICP-MS и TIMS – методи на разлагане с киселини и йонен обмен с хроматографски колонки.

Работа с ICP-MS и TIMS.

Извършване на инжинерно-геоложки анализи - обемно тегло; обемно тегло с парафиниране; зърнометричен анализ; ареометричен анализ; водно съдържание; граница на протичане; граница на източване; специфично тегло.