European Researchers' Night

European Researchers' Night 2014

 БАН - Централна сграда, Вечер на талантите на учените 19:00 до 21:00

 Международната година на кристалографията. 

Представя: доц. д-р Росица Николова, председател на УС на Българското кристалографско дружество и ръководител на Лаборатория по рентгеноструктурен анализ в Института по минералогия и кристалография „Акад. Иван Костов” на БАН

 Изложба „Тайните на кристалите”. Представят: Институт по минералогия и кристалография „Акад. Иван Костов” и Национален природонаучен музей на БАН

 Зона за експерименти и демонстрации "Експлораториум"

Шатри в двора на Британски съвет - на ъгъла на ул. Кракра и ул. Оборище (до Докторската градина)
доц. д-р Росица Титоренкова. Кристално и химично – какви кристали може да забърка един химик и какво ще изкристализира от този експеримент?

 Русенски университет (зала 2.203)

 Научно кафене "Кристалографията в научния дебат". Научни съобщения за приложението на кристалографията в различни сфери на социалната практика. Специално участие на д-р Милен Кадийски от Института по минералогия и кристалография към БАН.

 Стара Загора Регионална библиотека “Захарий Княжески”

18:20 Лектория "Зеолитите – кристали с уникални свойства" – доц. Юри Кълвачев, Институт по минералогия и кристалография "Акад. Иван Костов" – БАН