За инициативата


Инициатива “Млади учени в полза на обществото” на младите учени от Институт по минералогия и кристалография (ИМК),
в рамките на кампанията
„БАН представя своите институти“

ИМК приема предложения за изследвания и експертизи по задачи интересни на обществото под формата на инициативата “Млади учени в полза на обществото” . Всеки може да изпрати въпрос, запитване, конкретна задача или тема на изследване. Работна група ще разгледа предложенията и ще избере няколко от тях, с които ще се заемат специалисти от ИМК.

Критерии за подбор на предложенията: 
– актуалност и атрактивност
– полза за обществото
– съответствие с областта на компетентност на работната група

Области на компетентност:
– идентифициране на скали, минерали, химикали, лекарства и други природни или синтетични продукти
– сравнителни анализи
– определяне на физични и физико-химични свойства
– определяне на химичен и минерален състав 

“Млади учени в полза на обществото”