Рентгенофлуоресцентен анализ

 • Печат

  XRF (рентгенова флуоресценция) е недеструктивна аналитична техника, използвана за определяне на елементния състав на материалите. Химичният състав на пробата се определя чрез измерване на флуоресцентен (или вторичен) рентгенов лъч, излъчван от проба, при възбуждането й от първичен източник на рентгенови лъчи. Всеки от елементите, присъстващи в пробата, произвежда набор от характерни флуоресцентни рентгенови лъчи ("пръстов отпечатък"), който е уникален за всеки специфичен елемент, поради което XRF спектроскопията е отлична технология за качествен и количествен анализ на различни материали.

WDXRF (Wave-dispersive x-ray fluorescence) Spectrometer Rigaku Supermini 200

Features:

 • Analyze fluorine through uranium (F → U)
 • Analyze: solids, liquids, powders, alloys and thin films
 • Atmosphere: vacuum
 • X-ray tube: 50 kV, 200 W Pd-anode
 • Primary beam filter: Zr is standard; Al optional
 • Detectors: F-PC and scintillation
 • Crystals: 3-position changer
 • Autosampler: 12-position standard
 • Vacuum: rotary pump standard
 • Power: 100 – 120V (50/60 Hz) 15A or 200 – 240V (50/60 Hz) 10A