TSINTSOV Zdravko

Данни за контакт

Снимка към контекта

Associate Professor, PhD

Адрес:
Acad. G. Bonchev Str., Bl. 107 Sofia 1113 Bulgaria

Телефон: 3592 8700161

Факс: 3592 9797056

Форма за контакт

Изпращане на е-мейл. Всички полета, отбелязани със звезда (*) са задължителни.

Допълнителна информация

Допълнителна информация:

PERSONAL DATAName:             

Zdravko  Lubenov Tsintsov
Date of birth:             June, 1, 1953
Place of birth:            D. Dikania, Pernik district, Bulgaria
Home Address:          8, 605 Str., Knyazhevo, 1619 Sofia, Bulgaria
Marital status:           Married with a daughter (31 y) and a son (30 y)
Nationality:               Bulgarian

 EDUCATION AND ACADEMIC DEGREES, POSTDOC FELLOWSHIPS :

PhD in Mineralogy & Crystallography, May 1997
Central Laboratory of Mineralogy and Crystallography, Bulgarian Academy of Sciences
Topic: Platinum-group minerals in alluvial sediments from Blagoevgrad graben
 
Postgraduate specialization, Nov. 1987 - Dec. 1987
Institute of Geology Ore Deposits, Moscow (Russia)
Topic: Mineralogy of the gold

Master degree in Economic Geology, Sept. 1974 - Apr. 1979
The University of Mining and Geology, Sofia, Bulgaria
 

PROFESSIONAL  EXPERIENCE

June 2001 - present
Company: Central Laboratory of Mineralogy and Crystallography, Bulgarian Academy of Sciences
Position: Associate Research Professor
Main activities: Research on the mineralogy of precious metals (Au, Ag, Pt, Pd, Rh, Ru, Os and Ir) from placers, ultrabasites and listwaenites. Archaeomineralogy of Au and Fe
 

Oct. 1987 - 2001
Company: Institute of Applied Mineralogy, transformed after 1995 in Central Laboratory of Mineralogy and Crystallography, Bulgarian Academy of Sciences
Position: Research associate III - I degree
Main activities: Research on the mineralogy of precious metals (Au, Ag, Pt, Pd, Rh, Ru, Os and Ir) from placers, ultrabasites and listwaenites

Oct. 1984 - Oct. 1987
Company Institute of Applied Mineralogy, Bulgarian Academy of Sciences
Position: Geologist
Main activities: Research on the content and the technological parameters of placer gold in raw materials processed into inert materials in reference with its accompanying extraction.
 
 Sept. 1983 - Sept. 1984
Company: Enterprise for extraction and processing of rock facing materials, Vladaya, Bulgaria
Position: Chief of production
Main activities: Management and control on the production process of facing details
 
 Aug. 1979 - Aug. 1983
Company: “Minproect”, Mining research and design institute, Sofia
Position: Designing engineer
Main activities: Engineer-geological and hydro-geological researches on construction of coal mines
 

FIELDS OF RESEARCH INTEREST

 Ore mineralogy of placers, ultrabasites and listwaenites
 Archaeomineralogy of Au and Fe
 Schlih archaeology
 Genetic models of ore formation
 Applied mineralogy
 Composition, texture and microstructural features of the agates from Bulgaria

Methods of investigation

 All basic methods of field and lab investigation in mineralogy and geology

 

Publications

  •  Scientific papers - 52

  •  Conferences, congresses, symposia - 23

  •  Reports under contracts with mining companies - 6

  • Reports under research grants - 3

Ахатите в България (Здравко Цинцов, Бануш Банушев)
В монографията са представени резултатите от комплексните специализирани изследвания на ахатите в България. Включени са обобщени данни за терминологията и номенклатурата на природните SiO2 фази утвърдени от Международната минералогическа асоциация, както и специфичните особености на българските ахати. Разгледана е геологията на ахатовите райони. Направена е детайлна петрографска характеристика на вместващите скали. Прилагат се оригинални данни за състава, морфоложките, текстурни и микроструктурни особености на ахатите от всеки район и проявление. Предлага се концепция за произхода на отделни разновидности ахати в България.
Монографията е предназначена за широк кръг специалисти работещи в областта на геологията, гемологията, ювелири и любители колекционери на минерални образци. Тя може да се използва и от студентите-геолози в МГУ “Св. Иван Рилски” и СУ “Св. Климент Охридски”, от студентите в НБУ, както и от докторанти и специалисти работещи върху проблемите на декоративно-ювелирните минерали.

Professional memberships

  • Bulgarian Geological Society          (1978)

  • Bulgarian Mineralogical Society      (1990)

                                   

SKILLS

Languages:

  • Bulgarian - native

  • English (oral - functional level; written - good level)

  • Russian - very good

Others:

  •   Method of panning

 

LIST OF SELECTED PUBLICATIONS:

Tsintsov. Z. 2008. Distribution and typology of gold artifacts from the Bronze age in the alluvial sediments in Bulgaria. – In: Proceedings of International Conference ”Geoarchaeology and archaeomineralogy”, 216-218.

Tsintsov, Z., Banushev, B. 2008. Agate geodes from the region of Vladaia village, NW Vitosha Mountains, Bulgaria. - Compt. rend. Acad. bulg. Sci.,61, 1, 79-84.

Банушев, Б., Цинцов, Здр., Сивилов, М. 2008. Състав, текстурни и микроструктурни особености на жилни ахати от района на Маджарово, Източни Родопи. - Год. МГУ, 51, I, 16-21.

Ilieva, A., Mihailova, B., Tsintsov, Z., Petrov, O. 2007. Structural state of microcrystalline opals from East Rhodopes, Bulgaria. A Raman spectroscopic study. – American Mineral.,  92, 1325-1333.

Kunov, A., Tsintsov, Z., Banushev, B. 2007. Listwaenite type wall-rock alterations in Bulgaria – peculiarities and gold ore perspectives. - In: Proceedings of National Conference “GEOSCIENCES` 2007”, 75-77.

Банушев, Б., Цинцов, Здр. 2007. Ахатови геоди от района на с. Татарево, Източни Родопи. - Год. МГУ, 50, I, 23-28.

Попов, Хр., Цинцов, Здр. 2007. Предварителни археометалургични данни за района на с. Вълче поле, общ. Любимец. - Интердисциплинарни изследвания, (под печат).

Попов, Хр., Цинцов, Здр., С. Илиев. 2007. Методи на теренна регистрация при издирване на следи от антични рударство и металургия в района на Източните Родопи. – В: Сборник доклади „Издирване на недвижими археологически паметници: постижения и перспективи. 30 години  от българо-полската археологическа експедиция в Благоевградска област.” (под печат).

Banushev, B., Tsintsov, Z. 2006. New occurrence of “Shumen” type agates in NE Bulgaria. -Compt. rend. Acad. bulg. Sci., 59, 12; 1259-1264.

Цинцов, Здр., Банушев, Б., Вулев, Е. 2006. Сагенитови ахати от Източните Родопи. – Сп. Минно дело и геология, 10, 36-40.

Tsintsov, Z. 2006. The Archaeomineralogy – independent interdisciplinary direction in the archaeometry and the Bulgarian science. - In: Proceedings of the National Conference with international participation “GEOSCIENCES`2006.30 November – 01 December, 2006, 151-154.

Цинцов, Здр., Попов, Хр., Банушев, Б. 2006. Археометалургични проучвания в района на с. Вълче поле, Хасковско. – Год. МГУ, 49, I, 79-84.

41. Цинцов, Здр., Радойков, К. 2006. Следи от древен добив на разсипно злато в района на с. Горно Уйно. – Известия на РИМ Кюстендил, 419-428.

Tsintsov, Z. 2005. Gold artifacts from the alluvial sediments of Bulgaria - indicators for gold mining and metallurgy during the Bronze AgeIn: Proceedings of anniversary international scientific conference “80th years Bulgarian geological society17-18, November 2005, 217-220 pp.

Tsintsov, Z. 2004. Sperrylite from Vurbitsa River alluvial placers, SE Rhodopes.In: Bulgarian Geological Society, Scientific Conference “Geology 2004”, 16-17 December 2004, 92-94 pp.

Банушев, Б., Цинцов, Здр., Сивилов, М. 2004. Серпентинизирани ултрабазити от района на с. Церово, Пазарджишко и свързаната с тях рудна минерализация. – Год. МГУ, 47, 1, 21-26.

Tsintsov, Z., Banushev, B., Sivilov, M. 2003.Characterization of the sulfide mineralization in metamorphosed serpentinites near Zhivkovo village, Central Sredna Gora, Bulgaria. - Ann. MGU,  46, 1, 177-182.

Tsintsov, Z., Banushev, B. 2002. “Amethyst sun” - type agate structure from the region of Potochnitsa village, Krumovgrad district (Bulgaria). - Compt. rend. Acad. bulg. Sci., 55, 6; 67-72.

Tsintsov, Z. 2001. Genetically indicative features of Pt-Fe and Os-Ir-Ru alloy crystals from placers in SW Bulgaria - Geochem., Mineral. and Petrol., 38, 35-44.

Tsintsov, Z., Banushev, B., Pazderov, R. 2001. Mineralogical characteristic of Paleogene coral agates from Eastern Rhodopes, Bulgaria. - N. Jb. Miner. Mh., 10, 464-480.

Tsintsov, Z. L. 2000. Unique finds of golden articles in alluvial placers in Bulgaria. - Japanese Magazine of Mineralogical and Petrological Sciences,29, 2, 52-58 (in Japanese with English abstract and Supplemental remarks to Prof. Tadato Mizota).

Tsintsov, Z., 2000. Platinum-group minerals in sediments from Gotse Delchev graben, SW Bulgaria. - Compt. rend. Acad. bulg. Sci., 53, 2,73-76.

Tsintsov, Z., Kunov, A. 2000. Silver mineralizations in chrysotile serpentinites from Eastern Rhodopes, Bulgaria. - N. Jb. Miner. Mh., H 4, 165-174.

Zhelyaskova-Panayotova, M., Tsintsov, Z., Pashov, G. 2000. Hydrothermal Au-mineralization in ultrabasites from Dobromirtsi, Kurdzhali district. - Ann. Sofia University, 93, 1 - Geology,173-186 (in Bulgarian with English summary).

Zheliazkova-Panaiotova, M., Pazderov, R., Petrov, P., Tsintsov, Z., Iliev, Z., Kunov, A., Markov, N., Petrov, P. 2000. Gold-Bearing Quartz-Sulfides Ore Mineralizations in Ihtiman Sredna Gora Region. - In: Book of Abstracts, Paper of Geological Conference Bulgarian Geology at the Threshold of the 21st Century - New Ideas and Prospective, Sofia, 178-179.

Tsintsov, Z. 1999. Native gold extraction accompanying inert materials production in Bulgaria: Experience and perspectives. - Minno Delo I Geologia Journal, 10, 14-17 (in Bulgarian with English summary)..

Tsintsov, Z. 1998. Composition, distribution and transportation of platinum-group minerals in alluvial sediments of Blagoevgrad graben. - Rev. Bulg. Geol. Society,59,2, 59-65 (in Bulgarian with English summary)