Ефект на мобилността върху развитието и реализацията на докторанти, постдокторанти и млади учени

  • Печат

“Ефект на мобилността върху развитието и реализацията на докторанти, постдокторанти и млади учени”

06 Ноември  2014, 10 ч.  Г.С. Раковски 124. Заала Европа