Програма за подпомагане на младите учени в БАН Срещата ще се състои на 12.02.2016

  • Печат

От името на председателя на БАН, акад. Стефан Воденичаров, Ви каним на втората среща с млади учени относно Програма за подпомагане на младите учени в БАН! Срещата ще се състои на 12.02.2016 от 9ч. в Голямата зала на УАСГ."