Проект: „Кристалохимия и свойства на природни зеолити и сродни силикати с микропорести структури“

На 15 Юни 2018 г. беше сключен двугодишен договор за финансиране на научноизследователски проект с вх. №Русия 02/2 от 04. Октомври 2017с тема „Кристалохимия и свойства на природни зеолити и сродни силикати с микропорести структури“,определен за финансиране въз основа на проведен от Фонд „Научни изследвания” „КОНКУРС ЗА ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМИ ЗА ДВУСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО 2017 г. – БЪЛГАРИЯ – РУСИЯ“.

Прочетете още