Млади учени в полза на обществото

Инициатива “Млади учени в полза на обществото” на младите учени от Институт по минералогия и кристалография (ИМК), 
в рамките на кампанията 
„БАН представя своите институти“

ИМК приема предложения за изследвания и експертизи по задачи интересни на обществото под формата на инициативата “Млади учени в полза на обществото” . Всеки може да изпрати въпрос, запитване, конкретна задача или тема на изследване. Работна група ще разгледа предложенията и ще избере няколко от тях, с които ще се заемат специалисти от ИМК.

Повече информация: 

http://www.imc.bas.bg/m/