| 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |

2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | Books |


 Books

1. Optical fluorides,  автор: доц. д-р Йордан Муховски

2. Ахатитев в България, автори :  Здравко Цинцов, Бануш Банушев


OPTICAL FLUORIDES
PURIFICATION AND CRYSTAL GROWING APPLICABILITY AND PERSPECTIVES

 автор: доц. д-р Йордан Муховски

 Издадена на 15.01.2013 г.
първо издание, 
Формат 70X100/16

Страници 394
Твърда корица 

ISBN 978-954-322-535-4 

 


This book is a comprehensive research wherein the multi-experimental and theoretical studies and followings for growing perfect single or mixed alkali earth fluoride systems are exposed in detail. The accent is put on single calcium fluoride grown from the natural mineral – Bulgarian fluorite – the purification of which is accomplished by developed original, highly efficient technique for removing oxygen contaminants and some rare earth impurities. The developed techniques allow a simultaneous growth of axial-symmetrical boules, representing solid solutions of mixed fluoride systems with different content, as well as large diameter single boules with desired optical properties. Elements, manufactured from the grown crystals, are testified successfully in the optical systems of various devices. The unique optical properties of these crystal systems provide their intransient significance for manufacturing variety of elements for the needs of vacuum ultraviolet-infrared optics, laser techniques, astronomy, lithography and spectrophotometry, holography and dosimetry.


 Ахатитев в България 

от Здравко Цинцов, Бануш Банушев

 

В монографията са представени резултатите от комплексните специализирани изследвания на ахатите в България. Включени са обобщени данни за терминологията и номенклатурата на природните SiO2 фази утвърдени от Международната минералогическа асоциация, както и специфичните особености на българските ахати. Разгледана е геологията на ахатовите райони. Направена е детайлна петрографска характеристика на вместващите скали. Прилагат се оригинални данни за състава, морфоложките, текстурни и микроструктурни особености на ахатите от всеки район и проявление. Предлага се концепция за произхода на отделни разновидности ахати в България.

Монографията е предназначена за широк кръг специалисти работещи в областта на геологията, гемологията, ювелири и любители колекционери на минерални образци. Тя може да се използва и от студентите-геолози в МГУ “Св. Иван Рилски” и СУ “Св. Климент Охридски”, от студентите в НБУ, както и от докторанти и специалисти работещи върху проблемите на декоративно-ювелирните минерали.