Laboratory of Samples and Preparations

 • Cutting
 • Shining
 • Polishing
 • Grinding (crushing)
 • Milling
 • Separation

 

Налична апаратура 

 •  Машина отрезна “Minosecar - 2” с D на режещ диск до 300 mm
  Предназначение
  : за рязане, разкрояване и фрезоване на минерални и скални образци по размер и профил;

 •  Машина за шлайфане и полиране “350 ШПД-Е”
  Предназначение: 
  шлифоване и полиране на препарати, плоски и овални повърхности на текстурни образци;

 • Полираща машина “М-1”
  Предназначение: 
  полиране на плоски повърхности на аншлифи и комбинирани препарати с големина от 3 до 27 mm;

 •  Трошачка челюстна “Fritsch”
  Предназначение
  : трошене на проби от 50 до 0 mm;

 • Стривач “Fritsch”
  Предназначение: 
  стриване на проби за анализ <0.063 mm;

 •  Магнитен сепаратор 0-20 А
  Предназначение:
   получаване на 2 фракции от минерали с различна магнитна възприемчивост в класите < 0.5 mm;

 •  Магнитен сепаратор 0-3 А
  Предназначение:
   получаване на няколко фракции от минерали с различна магнитна възприемчивост в класите < 0.4 mm;

 •  Магнитен сепаратор за проби < 1 g
  Предназначение:
   получаване на 2 фракции от минерали с различна магнитна възприемчивост в класите 2 mm;

 •  Центробежно-гравитационен прибор – М-2 
  Предназначение:
   за разделяне на минерали < 1 mm;

 •  Вибропресевно устройство с набор лабораторни сита  – тип “WAOAP”
  Предназначение: 
  за разделяне на минерални проби на зърнометрични фракции.