НОВИНИ

26 ноември 2013 ИМК -БАН

Разсаване на  компютри на  участниците в Целевата група на  проекта  (Дейност 4)

10.00 ч., 16 септември 2013, ИМК -БАН, заседателна зала

Уважаеми колеги,
Уважаеми членове на целевата група,

Заедно с ръководителя на договор BG051PO001-3.3.06-0027 по ОП РЧР доц. Росица Петрова, имаме удоволствието да Ви поканим на семинар, на който подробно ще разясним дейностите и бюджета по договора.
Семинарът ще се състои на 16 септември 2013 г. от 10 часа в заседателната зала на ИМК-БАН (ст.36).

 

Новини

от 26 ноември 2013 ИМК -БАН

Раздаване на  компютри на  участниците в Целевата група на  проекта  (Дейност 4)

 
виж още ...