Лекционни курсове по проекта:

За работата по проект 3.3.06-0027 - "докторантския" е предвидено да се четат от нас следните курсове:

 1. Инфрачервена спектроскопия - доц. д-р  Юри Кълвачев-  
  от 25 ноември 2013,
  Записване за курс по Инфрачервена спектроскопия

 2. Рентгеноструктурен анализ - лектори доц. д-р Росица Петрова и доц. д-р Борис Шивачев -  
  6 - 17 януари 2014, ИМК -БАН
   Записване за  курс по  Рентгеноструктурен анализ

 3. Квантово-химично моделиране на материали - Проф. Георги Вайсилов

 4. Съвременни методи в органичния синтез - доц. д-р Росица Николова

 5. Приложна минералогия и кристалография - лектор доц. д-р Желязко Дамянов
  17-28 март 2014
  Записване за курса по Приложна минералогия и кристалография (от Февруари 2014)

 

 

Новини

от 26 ноември 2013 ИМК -БАН

Раздаване на  компютри на  участниците в Целевата група на  проекта  (Дейност 4)

 
виж още ...