EКИП ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА 

Ръководител на проекта:                               доц. д-р Росица Петрова Николова

Координатор обучение:                                  проф. дхн Георги Николов Вайсилов

Координатор мобилност:                               доц. д-р Юрий Ангелов Кълвачев

Координатор информационна дейност:     доц.д-р Борис Любомиров Шивачев

Счетоводител:                                                 Стефка Кънева

Технически сътрудник:                                  Анелия Александрова Кехайова

 


Организации участващи в проекта

Институт по минералогия и кристалография „Академик Иван Костов” - БАН

 

Катедра „Органична химия” към Факултет по Химия и Фармация на Софийски Университет „Свети Климент Охридски” (ФХФ-СУ)

 

Новини

10.00 ч., 16 септември 2013
ИМК -БАН

Информационен ден - семинар на който подробно ще разясним дейностите и бюджета по договора ... 
виж още ...