Описание на целевата група 

Общо –  18

от тях

  1. докторанти :        12

  2. постдокторанти: 5

  3. млади учени:        1

 

от ИМК -БАН:                         12

от ХФФ- СУ:                             6

Участници в целевата гупа
 

Докторанти

Организация
1 Анна Иванова Колева ФХФ – СУ
2 Борислав Живков Барбов ИМК – БАН
3 Валентин Йорданов Ганев ИМК – БАН
4 Велина Колева Маркова ФХФ – СУ
5 Венцислав Милчов Дюлгеров ИМК – БАН
6 Ева Николаева Анастасова ИМК – БАН
7 Лилия Владимирова Цветанова ИМК – БАН
8 Марияна Илиева Енева – Димитрова ИМК – БАН
9 Свилен Мирославов Гечев ИМК – БАН
10 Тотка Димитрова Тодорова ИМК – БАН
11 Христина Илиева Сбиркова ИМК – БАН
12 Яна Колева Цветанова ИМК – БАН
 
 

Постдокторанти

 
13 Елена Славчева Тачева ИМК – БАН
14 Елеонора Димова Илиева ФХФ – СУ
15 Луиза Димова Терзийска ИМК – БАН
16 Петко Стоев Петков ФХФ – СУ
17 Соня Йорданова Зарева ФХФ – СУ
 
 

Млади учени

 
18 Стефан Колев Колев ФХФ – СУ

 

 

 


Организации участващи в проекта

Институт по минералогия и кристалография „Академик Иван Костов” - БАН

 

Катедра „Органична химия” към Факултет по Химия и Фармация на Софийски Университет „Свети Климент Охридски” (ФХФ-СУ)

 

Новини

26 ноември 2013 ИМК -БАН

Раздаване на  компютри на  участниците в Целевата група на  проекта  (Дейност 4)

 
виж още ...